CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền họcBát Chánh Đạo - Phương pháp tu tập diệt tận khổ đau

No Picture

Bát chánh đạo tức là tám cách hành đạo, theo lẽ chánh của bậc Thánh nhân, cũng kêu là Bát Thánh đạo, là pháp tự độ độ tha, sống chung với tất cả, để cùng đưa nhau lên đến nơi cùng tột là Niết-bàn.Chánh Định - viễn ly tham mọi lúc

No PictureNhững lời dạy từ bậc Đạo Sư có thể là đúng nhưng chỉ lắng nghe Pháp một cách đơn giản thì chưa đủ làm cho chúng ta nhận chân ra Pháp. Lời dạy chỉ đơn thuần là con đường, còn việc nhận chân Pháp, tự chúng ta phải đưa lời dạy ấy vào trong tâm của chúng ta.Hiên tại niệm trú

No PictureMỗi một giây phút của Tỉnh Giác, mỗi một phút giây của Chánh Niệm đang giúp làm suy yếu đi vòng xích tham đắm của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta cần là hướng mặt về phía giải thoát, tự do, không đi ngược về phía sau, cũng không hướng về phía ngày càng đen tối hơn.Thiền hành

No Picture

Ai là ai có biết hết trong ta,

Một phóng khởi cứ sinh rồi lại diệt

Như con sóng, sóng đang là sóng

Có còn không khi tiếp nối mãi đang là?Nimitta! Em ở đâu?

No Picture

Nimitta! Em ở đâu?

Ngày đêm mài miệt dốc tâm cầu

Bên dòng Sổ Tức ta ngồi đợi

Ác lặn trăng tà chưa thấy nhau?Chánh Niệm - Sức mạnh của sự tỉnh thức

No PictureKhi được thực tập kiên trì thì sự tỉnh thức hay chánh niệm khiến chúng ta hiện hữu nhiều hơn đối với những gì mà chúng ta tiếp xúc trong từng phút giây của cuộc sống; khiến chúng ta nới lỏng hơn, tự do hơn đối với sợi dây dàm từng lôi kéo tâm thức chúng ta hết nơi này đến nơi khác.Phương pháp tu tập thiền định từ Kinh Thất Xứ - Tạp A Hàm đến Chơn Lý “Ngũ uẩn”

No PictureNhư vậy là từ thân đến tánh, từ địa ngục đến Niết-bàn, là con đường tiến hóa, hay lớp học của chúng sanh cũng kêu là đạo. Từ đầu vô minh đến cuối chót giác ngộ là đắc đạo. Nơi đó chỉ có cái biết. Từ không biết đến biết hoàn toàn. Từ vô động sanh ra động, và đến nghỉ ngơi, còn tồn lại hột giống, hay cái ta chắc thiệt.Rải tâm từ

No PictureTrong thời tu tập cuối của mỗi ngày, hành giả để ra mười lăm phút rải tâm từ – đem công đức tu tập trong ngày của mình để kính dâng lên Thầy Tổ, mẹ cha, để hồi hướng đến chư thiên hộ pháp, tín thí đàn na và tất cả chúng sanh trong bốn loài noãn, thai, thấp, hóa.Phương pháp tu thiền theo kinh Pháp Bảo Đàn & Chơn lý "Nhập Định"

No Picture

Những lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang trong Chơn Lý “Nhập Định” sở dĩ Tổ phải giải thích nhiều là nhằm khai thị, vạch lối chỉ đường một cách cặn kẽ, giúp cho chúng ta làm thế nào cạo bỏ, rũ sạch những bụi bặm nhiều đời nhiều kiếp che mờ tâm trí, che mờ cái thấy, cái biết của mình,...Quán chiếu Khổ Đế - Những cảm thọ và thân chứng - Phần 2

No PictureHành giả tu tập thiền định luôn kiên định, mài miệt trong sự hành trì. Không bỏ phí thời gian, không xa rời mục đích. Phương pháp tu tập mà nhận thức chính là định vị lộ trình. Những hành giả tu tập, luôn kiên nhẫn theo định hướng, nhất định một ngày sẽ đạt đến mục tiêu.

Chuyên mục phụ