CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền họcThiền tập trong ngành an ninh ở Ấn Độ

No PictureKhi nhận ra thiền tập mang lại lợi ích cho tự thân, một cao ủy cảnh sát quận đã giới thiệu phương pháp thiền tập cho các cảnh sát viên cùng thực tập để họ làm tròn bổn phận của mình một cách tốt đẹp hơn.Bảng giải thích các thuật ngữ Pàli

No PictureBảng giải thích các thuật ngữ Pali (Xem bằng phông chữ Arial Unicode MS)Ngày thứ mười một

No PictureBây giờ mười ngày đã qua; các bạn là chủ nhân của chính mình. Khi các bạn trở lại gia đình của các bạn, các bạn ôn lại một cách tỉnh lăng những gì các bạn đã thực hành ở đây.Ngày thứ mười

No PictureNgày thứ mười đã qua. Chúng ta hãy ôn lại những gì chúng ta đã thực hành trong suốt mười ngày qua.Ngày thứ chín

No PictureNgày thứ chín đã qua. Bây giờ là lúc để thảo luận làm thế nào để sử dụng phương pháp trong đời sống hằng ngày. Điều này có tầm quan trọng quyết định.Ngày thứ tám

No PictureNgày thứ tám đã qua, các bạn còn hai ngày còn lại để tu tập. Trong những ngày còn lại, thấy rằng các bạn hiểu phương pháp một cách thích hợp, để các bạn có thể thực hành nó thích hợp ở đây và cũng để sử dụng nó trong đời sống hằng ngày.Ngày thứ bảy

No PictureBảy ngày đã qua. Các bạn còn lại ba ngày nữa để tu tập. Hãy sử dụng tốt nhất những ngày còn lại bằng nổ lực hành trì và liên tục, hiểu cách thức mà các bạn phải thực hành.Ngày thứ sáu

No PictureNgày thứ sáu đã qua, các bạn còn bốn ngày còn lại để thực hành. Trong bốn ngày các bạn có thể loại trừ một số tâm phiền não, và nắm bắt phương pháp để hành trì nó trong suốt cuộc đời của các bạn.Ngày thứ năm

No PictureNgày thứ năm đã qua; các bạn còn năm ngày nữa để tu tập. Hãy sử dụng tốt nhất trong năm ngày còn lại bằng nỗ lực hành trì, với sự hiểu biết đúng đắn về phương thức hành trì.Ngày thứ tư

No PictureNgày thứ tư là ngày rất quan trọng. Các bạn đã bắt đầu thể nhập vào dòng sông của chánh pháp (Ganges of Dhamma), khám phá chân lý nơi các bạn ở cấp độ những cảm thọ về thân.

Chuyên mục phụ