CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức NiTri ân

No Picture

Hành giả tu tập thiền định mài miệt trong sự hành trì, không bỏ phí thời gian, không xa rời mục đích phương pháp tu tập mà nhận thức chính là “định vị lộ trình”. Những hành giả tu tập luôn kiên nhẫn theo định hướng, nhất định một ngày sẽ đạt đến mục tiêu.  Vè khóa tu

No Picture

Nhịp nhàng trái phải

Chánh niệm gặt hái

Tỉnh giác từng giây

Suốt cả bảy ngàyThơ lưu niệm

No Picture

THÀNH tâm đảnh lễ bậc thầy lành,

KÍNH trọng tôn thờ thật xứng danh.

TRI giác dẫn đường soi hậu thế,

ÂN người hướng đạo độ môn sanh.Vè tu tập

No Picture

Bảy ngày thiết lập

Chánh niệm vững vàng

Thu thúc lục căn

Giới điều miên mậtTrở về đất Khánh

No Picture

Xin cảm tạ thâm ân Ni trưởng,

Vì mầm xanh định hướng tương lai.

Chúng con cố gắng dồi mài,

Tinh cần tu tập ơn dày đền mong.Cảm tưởng của hành giả khóa tu truyền thống lần 9 của Ni giới Khất sĩ

No PictureVì tiền đồ Phật giáo, vì muốn xương minh giáo pháp Tổ Thầy mà quý Ngài không nệ tuổi già sức yếu, trú xứ xa xôi, lặn lội về đây để cùng ngồi với chúng con suốt ngày, cùng tu chung với chúng con suốt khóa (Đồng sự lợi hành), làm gương tinh tấn, sách tấn chúng con, nhất là NT trưởng ban tổ chức.Tình Linh Sơn

No Picture

Tình cốt nhục linh sơn pháp quyến,

Đã bao đời nay khiến gặp nhau.

Nhân duyên trong cõi đạo mầu,

Bao la như biển dạt dào tình thâm.Cội tùng râm bóng

No Picture

Gióng trống Pháp, chúng quay về nguồn cội

Dứt si mê, dừng trôi nổi lạc lầm.

Kể từ đây được tỏ ngộ thân tâm,

Với đuốc tuệ triển khai mầm thân giác.Vì tương lai đạo pháp

No PictureVề tham dự khóa tu chúng con được trải nghiệm nếp sống chung tu học theo lời Tổ dạy, được nghe đọc Chơn Lý – một pháp bảo vô cùng giá trị – tâm trí chúng con lần lần khai mở hơn nhờ sự triển khai của chư Ni trưởng.Ân đức

No PictureKhóa tu diễn ra trong bảy ngày, là những ngày chuyên tu tập quán niệm hơi thở, suy tư chiêm nghiệm trong chơn lý… Quý Ni Trưởng tuổi đã cao, sức khỏe kém dần nhưng không bỏ qua thời khóa nào. Nhìn phong thái trang nghiêm, thanh tịnh của Quý Ni Trưởng làm cho con càng vững bước trên con đường học Phật muôn kiếp.