CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức NiLời cảm niệm tri ân của hành giả khóa tu lần 21 NGHPKS

No PictureQuả thật là một nhân duyên rất thù thắng khi chúng con đến tu tại TX. Ngọc Quang, cho dù thời gian rất ngắn ngủi nhưng vô cùng quý báu. Bởi vì TX. Ngọc Quang là nơi lưu trú hành đạo của vị trưởng lão Ni, là vị đệ tam chứng minh NGHP. Ni trưởng là một bậc cao Tăng, hiện thân là một nhà mô phạm luôn nghiêm nghị và ít nói nhưng không thiếu nét từ hòa khả kính – Rất tôn quý trước uy đức của Người.Trở về

No Picture

Khóa tu truyền thống diễn ra

Ngọc Quang Tịnh xá kết hoa liên đài

Ni trưởng Viện chủ đức tài

Thương hàng hậu học bổn hoài độ sanh.Âm vang còn vọng

No Picture

Tiền Giang kết tụ khí thiêng

Gò Công thị xã đất miền quê linh

Ni trưởng viện chủ nghiêm minh

Vì đàn hậu tấn quên mình cao niên.Lưu niệm khóa tu truyền thống NGHPKS lần 21

No Picture

Nơi ấy mùa này đã chuyển đông

Ngọc Quang Tịnh xá ở Gò Công

Đăng cai mở khóa tu truyền thống

Hành giả quy về tu thật đông.Báo cáo tổng kết khóa tu truyền thống NGHPKS lần 21 - Gò Công

No PictureThật ấm áp làm sao khi toàn thể chư ni hành giả chúng con đồng quy tụ về đây, TX. Ngọc Quang thân thương. Có những vị hành giả, nhất là một số chư Ni trẻ mới đến đây lần đầu, mà sao nghe thân quen lạ. Thật là: “Về đây gặp cửa gặp nhà Gặp Cha Mẹ cũ, gặp bà con xưa”.Cảm tác về Khóa tu truyền thống NGHPKS lần 18

No Picture

Hơn trăm cành sen quý

Ngát hương thanh diệu kỳ

Tịnh tâm trang nghiêm tướng

Ngời tế hạnh oai nghi.Khóa tu Truyền thống NGHPKS lần thứ 18

No PictureKhóa tu truyền thống lần thứ 18 của NGHPKS được tổ chức tại TX. Ngọc Chung, số 16/5 ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Đây là lần thứ 2, Ni sư Hạnh Liên, trụ trì TX. Ngọc Chung, đăng cai tổ chức khóa tu truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất Sĩ. HT. Giác Toàn thăm và chia sẻ pháp tại khóa tu 18 của NGHPKS

No PictureChiều nay, 30/4/2015 (nhằm ngày 12/3/Ất Mùi), HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Thường trực Hệ phái, đương kiêm trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang đã quang lâm đạo tràng Tịnh xá Ngọc Chung và thuyết giảng chủ đề: “Tu tập thiền định qua Chơn Lý Bát Chánh Đạo”.Lưu niệm khóa tu truyền thống NGHPKS lần 17

No Picture

Tịnh thanh chiếu sáng lưu ly hiện

Xá sạch não phiền chứng đắc ngay

Ngọc lành ẩn hiện trong nhân loại

Châu báu muôn đời chẳng hề phaiKính dâng Ni trưởng trụ trì TX. Ngọc Châu - Hội An

No Picture

Đẹp làm sao! Phố cổ Hội An

Ngọc Châu tịnh xá bình an vô vàn

Lòng con mát nhẹ thênh thang

Khi chân vừa đến đạo tràng uy nghiêm