CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức NiHạnh phúc thiền sinh

No Picture

Khêu đèn chánh pháp sáng ngời,

Cam lồ thấm mát lòng người thế gian.

Để cho tất cả chúng sanh,

An vui hạnh phúc, thoát vành khổ ưu.Phòng hộ sáu căn

No Picture

Dặn lòng đóng cửa tức thì

Không còn sanh hận hết khi não phiền

Thơ đoạn cuối tri ân Ni trưởng

Tuổi cao niên không dưỡng riêng mìnhTổng kết khóa tu truyền thống lần thứ 9 của Ni giới

No PictureHiện diện tham dự khóa tu gồm: 10 vị Ni trưởng, 22 Ni sư, 52 Sư cô, 19 Ni cô (7 Thức-xoa, 12 Sa-di) và 4 tập sự. Hành giả tham dự trong khóa tu là 107 vị Ni của 41 ngôi tịnh xá, trong đó có 36 vị là trụ trì. Phật tử tu theo: 25 vị. Như vậy tổng số hành giả: 132 vị.Cảm ơn khóa tu do Ni giới Hệ phái Khất Sĩ tổ chức lần 7

No PictureTrong suốt bảy ngày làm ngọai hộ cho khoá tu, con cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều, học được rất nhiều bài học quí báu từ chư Tôn đức Ni và được làm rất nhiều điều có ích cho đạo pháp và bản thân...Báo cáo tổng kết khóa tu Giới Định Huệ do Ni giới tổ chức lần thứ 7

No PictureThật là một hình ảnh thân thương, thắm tình đạo vị khi tất cả chúng ta, những người con Phật từ nhiều trú xứ khác nhau, qui tụ về đây dưới bóng Từ Tôn của Tịnh xá Ngọc Liên, TP. Cần Thơ, cùng nhau tu học từ ngày 22 – 28/ 09 âm lịch năm Nhâm Thìn (nhằm ngày 5 - 11/11/2012).Ni giới Hệ phái Khất Sĩ tổ chức khóa tu Giới Định Huệ lần thứ 6

No PictureKhóa tu Giới Định Huệ lần thứ 6 của Ni giới Khất Sĩ được tổ chức tại Tịnh xá Mộc Chơn, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang từ ngày 07 – 13 tháng 10 năm 2012 (nhằm 22 – 28 tháng 8 năm Nhâm Thìn).