CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức NiBáo cáo Tổng kết khóa tu Truyền thống NGHPKS lần 17

No PictureTrong những ngày đầu xuân ấm áp, TX. Ngọc Châu với trăm hoa rực rỡ lại một lần chào đón thập phương Tăng từ các nơi quy hội trong khóa tu Truyền thống NGHPKS lần thứ 17 do hàng giới phẩm lãnh đạo Ni giới Hệ phái và Ni trưởng trụ trì TX cùng toàn thể Ni chúng TX Ngọc Châu hoan hỉ đăng cai tổ chức.Khóa tu Truyền thống NGHPKS lần 17

No PictureKhóa tu chính thức khai mạc vào lúc 8h sáng ngày 20/Giêng/Ất Mùi (nhằm ngày 10/3/2015) và kết thúc vào lúc 4g30 ngày 26/Giêng/Ất Mùi (nhằm ngày 17/3/2015) tại Tịnh xá Ngọc Châu - phố cổ Hội An - Quảng Nam.Báo cáo tổng kết khóa tu truyền thông Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần 13

No PicturePháp tu thiền của Ni giới HPKS đặt trọng tâm vào Niệm Sổ Tức và Niệm Tâm, kết hợp thực hành chánh niệm cùng miên mật càng tốt trong sinh hoạt hằng ngày.Đôi dòng cảm tưởng

No Picture

Ngọc Phương thiền khoá mở đầu tiên,

Ni chúng Nam – Trung khắp mọi miền.

Quy tựu về đây nương mái ấm,

Nghe Thầy khơi lại pháp chơn truyền.Ân đức sâu dày

No Picture

Pháp lãnh thọ dạ nguyền ghi tạc

Tu siêng năng đền đáp ơn dày

Khóa tu truyền thống bảy ngày

Chuyên tu giới định hiển bày nguồn chơn.Sen vàng bất tử

No Picture

Trong ao báu đóa sen vàng nhuận sắc,

Đồng phát tâm vô thượng vượt bùn hôi,

Đồng tiến tu quán sổ tức không rời,

Chuyển sen đóa thành sen vàng bất tử.Chúc mừng khóa tu Giới Định Tuệ

No Picture

Chúc mừng Giáo Hội Liên Hoa,

Mừng nay Ni Giới kết toà sen thiêng.

Khoá thời khắc biểu tinh chuyên,

Tu Giới Định Tuệ thất thiền mở khai.Bảy ngày thiền thất

No Picture

Tâm mãi lưu tâm kỉnh đạo vàng,

Cơm thiền sữa pháp đã cưu mang.

Giới điều gắn chặt không thay đổi,

Thân mặc huỳnh y giữ sắc vàng.Tóm tắt khóa tu của Ni giới khất sĩ lần 9

No PictureKhóa tu thiền đã diễn ra một cách êm thắm, thuận duyên, tốt đẹp. Tất cả thiền sinh đều cảm nhận sự thăng tiến tâm linh, Giới -  Định - Tuệ tăng trưởng, pháp học nắm rõ hơn để hỗ trợ cho pháp hành được nhiều kết quả tốt đẹp hơn.Cảm niệm sau bảy ngày tu thiền Giới - Định - Tuệ

No PictureTrong 7 ngày tu tập thiền định, quý Ngài đã trao cho chúng con những lời vàng ngọc vô vùng quý báu, nhờ sự nhắc nhở của quý Ngài qua các bài giảng là món ăn tinh thần cao quý, hơn nữa còn trao cho chúng con một nền đạo đức vững chắc, một sự nghiệp trí tuệ quang minh trên thân thể chất đầy vô minh giả hợp vô thường này.