CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácNgán đời nương đạo

No Picture

Cuộc thế mơ màng giấc lợi danh

Được thua gì cũng chốn mê thành

Ruộng dâu muôn đám hoàn thương hải

Lầu tía ngàn căn biến lộ hànhÁnh đạo vàng

No Picture

ÁNH hồng huệ nhật vẹt sương tan

ĐẠO hiện ra đời cứu thế gian

VÀNG thiệt kim ngôn soi đuốc sáng

Để người biết rõ ánh minh quang.Cảnh giác

No Picture

Dầu cho ở thế bậc cao quan…

Gẫm lại chẳng qua một chữ nhàn

Việc nước hưng vong và trị loạn

Đạo nhà bĩ thới với bi hoan!Lục tự Di Đà

No Picture

Chữ PHẬT là nói cái mầm

Hãy đem trí não mà tầm cho ra

Thế gian lựa giống nơi ta

Quỷ, Ma, Trời, Phật cũng là tại tâm.Muốn sanh đừng sát

No Picture

Cúng kiến khuyên người chớ sát sanh

Sao mà giết hại vật cho đành

Thú kia cũng muốn cùng ta sống

Bao nỡ đoạn tình hỡi chị anh!Khuyên sớm giác ngộ

No Picture

Tánh linh người vật cũng đồng

Tuy không biết nói mà lòng biết nghe

Khuyên người chớ giết sanh linh

Đem ra cúng tế cầu xin thần quyền...Tán dương quý ngài tác giả

No Picture

Thi văn tuyệt tác ở nơi đây

Khen ngợi quý ngài viết rất hay!

Đánh trống Đại hùng kêu khách tục,

Giộng chuông Bát-nhã chỉ về Tây.Tứ kệ tĩnh tâm - Thay lời tựa

No Picture

Xin giới thiệu cùng quý chư độc giả!

Tựa quyển này là “TỨ KỆ TỈNH TÂM”

Tôi nhiều công, đã chọn lọc sưu tầm

Trong bốn quyển nay kết thành lại một.Lời Thầy khuyên

No Picture

Này đồ đệ, lắng nghe Thầy phân giải

Bước đường tu, con hối cải mau con

Đời mỏng manh như tim lụn dầu mòn

Đèn leo lét, bão tố đưa vùn vụt!Khuyên niệm Phật

No Picture

Phật ở đâu xa nhọc sức tầm

Phật là kiến tánh với minh tâm

Phật là giác ngộ, lìa tham vọng

Phật tánh chơn như khỏi lạc lầm.