CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácPhận bạc

No Picture

Hoa nở rồi ra phải rụng tàn

Làm thân con gái nghĩ lầm than

Xuân sang đem đến đời tươi thắm

Hè lại cướp đi giấc mộng vàng!Nên tu

No Picture

Giàu sang cho lắm, ruộng đầy đồng

Nhắm mắt đi rồi cũng sạch không!

Đau đớn, vợ con nào thế đặng

Tắt hơi, của cải chuộc đâu xongĐường lối Khất sĩ

No Picture

 Người Khất sĩ nghĩa là người Xin Học

 Xin nuôi thân bằng vật chất hữu hình  

Học nuôi tâm bằng các pháp vô hình  

Lẽ Xin Học sẽ viên minh toàn thiệnPhỏng đáp hoài nghi

No Picture

Kìa gương báu nhà Du Tăng khất thực

Không tật nguyền mà ôm bát đi xin

Xin, không tham, để xây cuộc hòa bình

Xin, không ác, để lập đời thiện mỹChí tang bồng

No Picture

Thân trai hồ thỉ chí hiên ngang

Bốn biển năm châu một chữ nhàn

Bình bát vai mang xa bến tục

Y vàng phất phới hướng Tây phangVấn đáp về chữ hiếu

No Picture

Này quý vị, lắng nghe cho tường tận

Đây đáp lời đạo tâm hỏi như trên

Chính người tu, là mong để đáp đền

Ơn muôn một, mới vẹn nền hiếu tửGiải khổ tình

No Picture

Tình là biển lửa rừng hoang

Tu nguồn cội phúc Lạc bang sớm về

Rừng đời biển khổ trầm mê

Linh Sơn bửu điện quê chung của mình.Buồn vui tưới

No Picture

Buồn lòng đạo đức ít ai hành

Buồn thảm tình đời cứ đấu tranh

Buồn bã phù vân lo cấu xé

Buồn đời say đắm mất căn lànhTiếng lòng trong đêm khuya

No Picture

Đìu hiu gió, sương khuya rơi lác đác

Ánh trăng mờ, xóa nhạt khắp không gian

Tiếng suối đờn rỉ rả…cuối thôn làng

Giọng réo rắt, than van đàn dế lạnhKhen trang nam tử

No Picture

Khen trang nam tử đã quên mình

Xá phủi tình đời chữ nhục vinh

Quyết chí tầm tu đường giải thoát

Xả thân cầu đạo tuổi còn xinh