CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácPhận gái

No Picture

Phận gái dễ nào dưỡng mẹ cha

Thủy chung lần lượt cũng lìa nhà

Hai đường dâu, vãi không đi khỏi

Một bước đạo, đời phải bước quaThúc phược

No Picture

Khám ngục mênh mông giữa cõi hồng

Nhốt người hành phạt ở bên trong

Sắc tài nhủng nhẳng như xiềng trói

Danh lợi đu đưa thể cột còngHai nẻo đạo đời

No Picture

Xuất gia, xuất giá cũng đồng ly

Phận gái giữ cho khỏi lỗi nghì

Nghĩa mẹ sanh thành nhiều khó nhọc

Ơn cha dưỡng dục lắm sầu biRừng thiền

No Picture

Rừng cây cao cả cảnh thâm u

Suối chảy vo ve gió vụt vù

Hạp chốn thanh nhàn cho kẻ trí

Thuận chiều thiền tọa với người tuChim thiền về núi

No Picture

Vượt thời gian vượt không gian

Chim ơi, bạt cánh dặm ngàn về đâu…?

Phải chăng ly thoát đời sầu?

Tạm dừng ta nhắn đôi câu pháp mầuThành bại để so tài

No Picture

Thành là kết quả, bại tan tành

Bại cũng là bài học rất nhanh

Thành nếu dể duôi, thành sẽ bại

Bại mà kiên cố, bại sau sẽ thànhTín hạnh nguyện

No Picture

Người học đạo bước đầu tinh tấn

Rán kềm tâm cần mẫn mới thành

Muốn tu phải hiểu cho rành Tín và Hạnh,

Nguyện lòng thành đủ baGiải dị đoan

No Picture

Vẹt màn hắc ám chúng sanh

Tầm ra chơn lý hiệp thành thiên nhiên

Đạo mầu hoằng hóa ban truyền

Phá mê phong tục dựng giềng đạo caoHình bóng vẫn liên quan

No Picture

Hình là hữu thể, bóng do hình

Bóng đối cùng hình vẫn giống in

Hình sánh nhơn duyên tương khởi tạo

Bóng so quả nghiệp bởi do mìnhGiá trị của vàng thau

No Picture

Vàng đối cùng thau vốn khác nhiều

Thau vàng xa cách biết bao nhiêu!

Vàng cao sẵn đỏ dằn không tiếng

Thau thấp màu vàng lại gõ kêu