CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sáng tácChốn sơn lâm

No Picture

Trên rừng bốn phía lặng trang

Trước sau chẳng thấy thoáng ngang bóng người

Cảnh tình vui thích thảnh thơi

Đi đi lại lại tươi cười một taChữ liêm

No Picture

Liêm bình đời đạo rạng đai cân

Liêm sỉ nêu gương khắp cõi trần

Liêm khiết xa gần danh ích quốc

Liêm nhân trên thế nghĩa thân dânChữ nhớ

No Picture

Nhớ ơn phụ mẫu nghĩa sinh thành

Nhớ đến bạn, thầy chỉ mối manh

Nhớ lại công ơn bao tín chủ

Nhớ ân Tam Bảo gắng tu hànhTịnh thất công phu

No Picture

Sự thế mặc người, ta cứ tu

Lục căn đóng lại vắng êm ru

An phòng tịnh tọa công phu mãi

Lủi thủi trong am tợ ở tù.Chữ tu

No Picture

Tu sao lìa khỏi cảnh sông mê

Tu gắng gìn tâm giữ trọn thề

Tu thoát luân hồi xa tục lụy

Tu bồi linh tánh lại nhàn quêTịnh tam nghiệp

No Picture

- Giữ Thân trong sạch hạnh phúc biết bao!

- Giữ Miệng trong sạch hạnh phúc biết bao!

- Giữ Ý trong sạch hạnh phúc biết bao!Thuyết minh tứ đế

No Picture

Đấng Giáo chủ Thích Ca Phật Tổ

Ngài thuở xưa Ấn Độ giáng sinh

Lúc Ngài dạo bốn cửa thành

Thấy điều Bịnh, Tử, Lão, Sanh não nùngĐạo bảo đạo tự trọng

No Picture

Rần rần đạo nọ đạo kia ra

Người ở trên non, kẻ ở nhà

Kẻ thích Tiên gia lờn Phật pháp

Người mê Phật pháp ố Nho giaChữ thời

No Picture

Thời xưa đạo đức thấy mà ham

Thời thế hôm nay quá chán nhàm

Thời buổi chiến tranh vì tánh ác

Thời nay đau khổ bởi lòng tham.Hại của sắc

No Picture

Sắc làm ngả nước với nghiêng thành

Sắc hại anh hùng mất tiếng thanh

Sắc tốt trào Thương hư hại nước

Sắc mê San Hậu rụi tan tành