CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáoTrâu về vững bước thiện sanh

No Picture

Trâu về vững bước thiện sanh

Hạnh phẩm tinh tấn, lá cành đơm hoa

Vạn vật cung hỷ mặn mà

Giang sơn ngàn dặm hằng sa đạo tình

Người người thọ học tâm kinh

Mười phương bá tánh huyền linh hiển bàyCõi lòng bình yên

No Picture

như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy ngay câu đầu tiên rằng: “Nghiệp lực sẽ theo ta như bánh xe lăn theo chân con vật kéo”, tức là trong cuộc sống, những nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo ra thì chúng sẽ đi theo chúng ta như cái bánh xe mà đi theo dấu chân của con bò, con bò phía trước đi đâu thì cái bánh xe lăn theo đó, không thể khác được. Cho nên, chỉ có những người quyết tâm tu hành, mà hiện tại quý vị là Tăng Ni, Phật tử tức là đã quyết tâm tu hành rồi đó, mới có thể nhờ vào giáo pháp của Đức Phật soi sáng cho mình, để mình kịp nhìn lại, để mình biết mình đang như thế nào, để biết phước mình nhiều hay nghiệp mình nhiều.Tùng lâm tĩnh lặng

No Picture

Nhất           nhật vô thường khứ

Tâm            thành Phật chứng tri

Cầu            cao đăng Phật quốc

Nguyện      Tịnh cảnh hồi quy

Trưởng      dưỡng chơn tánh hiện

Lão             tùng hoá Đại Bi

 Một kiếp sống

No Picture

Một kiếp sống ta không mấy chốc

Nên mới sanh đã khóc chào đời

Kế già, bịnh, chết, luân hồi

Thực ra cảnh sống như lời khóc trên.Hành lục độ

No Picture

"Bố thí" tùy theo nguyện lực mình

Trong ba phương pháp giúp nhân sinh

Một là "Tài thí" như tiền của

"Pháp thí" thứ hai mở đạo tìnhCảm niệm Ân sư của Tăng Ni Khất sĩ - Cố HT. Pháp chủ Thích Giác Lượng

No Picture

Cảm niệm Sư Ông Giác Lượng

Đêm mười sáu tháng mười năm Canh Tý (2020)

Ngày xả thân huyễn mộng Đức Sư Ông

“Tuệ Đàm Tử” trí tuệ biển mênh mông

Giác Lượng hiệu tâm vị tha rộng lượng.Cảm ơn

No Picture

Xin cảm ơn Trụ trì

Đã phát tâm tổ chức

Cho chư Ni có duyên

Câu hội và tu tập.Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 2 của chư Ni Giáo đoàn IV

No Picture

Ngọc Tâm Tịnh xá Đồng Nai

Duyên lành hội đủ mở khai khóa thiền

Chư Ni từ khắp các miền

Cùng nhau câu hội kết duyên tu hànhThương về miền Trung

No Picture

Nước ơi, thôi đừng dâng!
Người không còn chỗ đứng,
Bao nhiêu năm gầy dựng,
Của cải giờ còn đâu.Biết ơn Cha Mẹ

No Picture

Cha tôi tuyệt quá

Tuổi đã chín mươi

Luôn nở nụ cười

Nét tươi rạng rỡ

Chuyên mục phụ