CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Văn học - Nghệ thuật Phật giáoBài thơ từ giường bệnh

No Picture

Một mùa đại nạn ở quê ta

Dịch bệnh lây lan đến nhiều nhà

Những đời đau khổ chồng thêm khổ

Nỗi khổ dường như cứ lan ra.Kinh Hạnh Phúc

No Picture

Một thuở nọ nghe lời Phật thuyết

Bài pháp lành minh triết an nhiên

Tại ngôi Tịnh xá Kỳ Viên

Kinh thành Xá Vệ gieo duyên trời người.Tuổi thơ có Phật

No Picture

Thuở nhỏ, mỗi dịp nghỉ hè, chị em tôi được ba mẹ cho về quê chơi với ông bà, ban ngày được theo ông bà ra đồng, được xem ông bà gặt lúa, tối lại được theo bà ngoại đi đến chùa, con đường đến chùa phải đi qua hai cánh đồng lớn, bà đi trước rọi đèn pin, chị em tôi ở phía sau nắm lấy tay bà, rồi mấy bà cháu cùng nhau đến chùa. Tới chùa nhặt bình an

No Picture

Bạn đang nghĩ gì? Facebook hỏi. Nếu ta có thực tập chánh niệm thì câu này cũng như một tiếng chuông. Mình đang nghĩ gì nhỉ? Tâm mình đang ở đâu, chạy về quá khứ hay tương lai xa vời vợi nào đó?Trâu về vững bước thiện sanh

No Picture

Trâu về vững bước thiện sanh

Hạnh phẩm tinh tấn, lá cành đơm hoa

Vạn vật cung hỷ mặn mà

Giang sơn ngàn dặm hằng sa đạo tình

Người người thọ học tâm kinh

Mười phương bá tánh huyền linh hiển bàyCõi lòng bình yên

No Picture

như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật đã dạy ngay câu đầu tiên rằng: “Nghiệp lực sẽ theo ta như bánh xe lăn theo chân con vật kéo”, tức là trong cuộc sống, những nghiệp nhân mà chúng ta đã tạo ra thì chúng sẽ đi theo chúng ta như cái bánh xe mà đi theo dấu chân của con bò, con bò phía trước đi đâu thì cái bánh xe lăn theo đó, không thể khác được. Cho nên, chỉ có những người quyết tâm tu hành, mà hiện tại quý vị là Tăng Ni, Phật tử tức là đã quyết tâm tu hành rồi đó, mới có thể nhờ vào giáo pháp của Đức Phật soi sáng cho mình, để mình kịp nhìn lại, để mình biết mình đang như thế nào, để biết phước mình nhiều hay nghiệp mình nhiều.Tùng lâm tĩnh lặng

No Picture

Nhất           nhật vô thường khứ

Tâm            thành Phật chứng tri

Cầu            cao đăng Phật quốc

Nguyện      Tịnh cảnh hồi quy

Trưởng      dưỡng chơn tánh hiện

Lão             tùng hoá Đại Bi

 Một kiếp sống

No Picture

Một kiếp sống ta không mấy chốc

Nên mới sanh đã khóc chào đời

Kế già, bịnh, chết, luân hồi

Thực ra cảnh sống như lời khóc trên.Hành lục độ

No Picture

"Bố thí" tùy theo nguyện lực mình

Trong ba phương pháp giúp nhân sinh

Một là "Tài thí" như tiền của

"Pháp thí" thứ hai mở đạo tìnhCảm niệm Ân sư của Tăng Ni Khất sĩ - Cố HT. Pháp chủ Thích Giác Lượng

No Picture

Cảm niệm Sư Ông Giác Lượng

Đêm mười sáu tháng mười năm Canh Tý (2020)

Ngày xả thân huyễn mộng Đức Sư Ông

“Tuệ Đàm Tử” trí tuệ biển mênh mông

Giác Lượng hiệu tâm vị tha rộng lượng.

Chuyên mục phụ