CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

ThơMột kiếp sống

No Picture

Một kiếp sống ta không mấy chốc

Nên mới sanh đã khóc chào đời

Kế già, bịnh, chết, luân hồi

Thực ra cảnh sống như lời khóc trên.Hành lục độ

No Picture

"Bố thí" tùy theo nguyện lực mình

Trong ba phương pháp giúp nhân sinh

Một là "Tài thí" như tiền của

"Pháp thí" thứ hai mở đạo tìnhThương về miền Trung

No Picture

Nước ơi, thôi đừng dâng!
Người không còn chỗ đứng,
Bao nhiêu năm gầy dựng,
Của cải giờ còn đâu.Liên đài

No Picture

Nắng chiều tỏa xuống bên hiên

Nhặt trầm tư hắt lên miền vô ưu

Gió từ thôi bạt cánh diều

Mây không hong nắng để chiều nhẹ tênhTrăng

No Picture

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Ta bao nhiêu tuổi tìm ra lẽ đời

Yêu thương giận ghét... chơi vơiChiếc lá vô thường

No Picture

Ngày nào mơn mởn trên cành

Âm thầm dâng hết màu xanh cho đời

Tháng ngày phe phẩy rong chơi

Lòng tự tại giữa đầy vơi thế trần.Đi tu

No Picture

Từ ngày rời bỏ thế gian

Gửi thân vào chốn già lam tu hành

Ra đi phát nguyện lòng thành

Cầu tìm chân lý - đạo thanh quay về.Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển

No Picture

Phật  từ bi... ánh kim cương
Nhật  nhật chiếu diệu cát tường nhân gian
Tăng  trưởng cụ túc giới đàn
Huy  quang phẩm hạnh thiền quang sáng ngời...
Pháp  thân báo thân tuyệt vời
Luân  lưu hiển hóa tình người ngàn phương
Thường  lạc ngã tịnh... đạo trường
Chuyển  vô thường Đạt chơn thường Đồng đăng!Thoát bệnh nghiệp trầm luân

No Picture

Khéo tu tịnh lạc chơn thường

Khéo tu thiền định cát tường nhàn du

Tự mình tâm tuệ vô ưu

Tự mình khắc kỷ điều nhu chính mình

Tự mình thường lạc viên minh.Nhân quả thậm thâm

No Picture

Trường đời quán chiếu tư tu

Tự mình lắng dịu... vô ưu chính mình

Nam-mô Bát-nhã Tâm kinh

Nam-mô tự tại thượng sinh hương vàng!