CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

ThơBên đời..

No Picture

Ta ngồi xuống cho đời thôi bớt nhọc

Cho hoa cười, cho cỏ lá thêm xanh

Cho chim mỏi về rừng tìm chốn nghỉ

Giữa non triền suối hát khúc từ biThăm lại chiều nay

No Picture

Chiều nay con trở lại,

Thăm nơi người yên nghỉ,

Đồi cỏ gió thầm thì,

Lòng đất nâu mộng mị.Trăng vàng thuyền không

No Picture

SINH thời cát bụi trần ai

NHẬT nhật lai khứ huyễn đài nhân gian

SÁU Ba la mật thiền quang

TÁM chánh đạo hiển “Trăng vàng thuyền không”.Khánh mầu ngân diệu

No Picture

Tu           Phật, học Phật … hóa sinh

Viện        báu nung nấu đức lành ngàn năm

Khánh     mầu ngân diệu pháp âm

An           tâm, an tánh … thậm thâm đời đờiThiền

No Picture

Vạn thuở uy nghi một dáng ngồi

Kiên cường dạ thản mặc giờ trôi

Gương xưa Phật Tổ khơi nguồn định

Hạnh cũ Tôn Sư dụng pháp bồTự sửa mình

No Picture

Định lắng hồ trăng tỏ bụi mù

Rơi buồn dứt khỏi mọi phiền ưu

Tâm bình vén sửa từ nông cạn

Ý lặng bồi tô nghĩa héo rùTu ...

No Picture

Thế cuộc xoay vòng sớm đổi thay

Chuyên tu chẳng sợ túi lưng đầy

Buông lung loạn trí khôn thành dở

Định tĩnh yên lòng dại hóa hayMỗi kiếp rèn tâm

No Picture

Tâm lành dệt ý gởi vào thơ

Diễn đạt tình em ‎nghĩa khó mờ ...

Cõi mộng dường hoa tàn lại nở

Đời thường tựa sóng phủ còn sơTâm xả

No Picture

Khi tâm xả là không còn chấp thủ

Xả bỏ đi chuyện tốt xấu khen chê

Buông bỏ điều từng đắm nhiễm đam mê

Gây trở ngại đem đến nhiều phiền phứcTâm bi

No Picture

Bi là giúp chúng sanh lìa đau khổ

Được ấm no bớt những cảnh cơ hàn

Hết khó khăn không còn phải gian nan

Sống vững chãi giữa cuộc đời xao động.