CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

ThơĐẹp mãi tình người

No Picture

Phật Hóa Phổ là niềm vui

Phật Hóa Phổ luôn xinh tươi

Phật Hóa Phổ đẹp mãi tình người

Phật Hóa Phổ sáng mãi trong đời.Cội nguồn thiêng liêng

No Picture

Một chiều dừng bước ta-bà,

Nghe mưa tí tách... mặn mà sắc không.

Cội nguồn thâm tạ đôi dòng,

Kính dâng Tổ phụ tấm lòng cháu con.Tâm giàu vô lượng

No Picture

Từ Bi thêm Hỷ Xả buông

Âu lo phiền não nỗi buồn chia tay

Kiểm soát tâm ý hằng ngày

Trong tâm sáng tỏa hương bay khắp miềnChín bỏ làm mười

No Picture

Chín bỏ làm mười báu thân

Ấy là quả phúc, ấy nhân sang hiền

Lấy mười dung chín gieo duyên

Đời đời sáng đẹp như tiên giáng phàm.Phát triển lòng từ

No Picture

Từ bi, từ ái, thân thương

Bao dung quảng đại lạc thường ngàn năm

An lành, hạnh phúc thậm thâm

Giàu lòng bi mẫn, giàu tâm nhân từLy xả bốn tướng tinh tấn tu hành

No Picture

Phật rằng: Ngũ uẩn giai không

Sắc thân tứ đại trong vòng tử sanh

Từ vô lượng kiếp xoay quanh

Luân hồi lên xuống theo gành mê tân.Bài học giác ngộ

No Picture

Trăm năm mộng mị đi về

Chiêm bao tỉnh thức ủ ê dã tràng

Có không, được mất… mơ màng

Một ngày buông rũ… chết hoàn hư vô.Nụ cười Sen nở

No Picture

Pháp Mỹ Anh Đức… hoằng dương

Nhật – Trung – Hàn – Thái… soi đường hiện sinh

Mỗi bước đi, mỗi lưu tình

Nụ cười sen nở truyền kinh Ta-bà.Từ bi hỷ xả và sáu pháp nhẫn nhục

No Picture

TỪ tâm thể hiện tình thương

TỪ thân, từ khẩu, ý thường an vui

TỪ hành động, từ nụ cười

TỪ đức, từ ái... thương đời độ sanh!Khuyết mà tròn

No Picture

Xưa nay hay lẽ khuyết tròn

Khen chê, xấu tốt ví von miệng đời

Mấy ai suy ngẫm mười mươi

Tốt xấu tiềm ẩn thời thời khó phân