CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệmNhớ ơn Tổ sư

No PicturePhương đông tỏa một ánh hồng Bầu trời rực sáng, Minh Quang hiển bày Nhiệm mầu chân lý còn đây Nối truyền chánh pháp Như Lai ba đờiHoài niệm

No PictureNgùi tưởng lại buổi đầu tiên gặp đạo, Thầy dịu hiền trong nếp áo ca-sa. Tin Bà đau, Thầy thăm viếng tận nhà, Tay cầm gậy, vai mang bình bát gáoTầm mẹ

No Picture

Ngày mùng một tháng hai năm Ngọ

Ngày Đức Thầy lãnh thọ tai ương,

Động lòng trời đất thảm thương

Thiên hôn địa ám khác thường mọi khi.Mong thầy

No Picture

Muối xát lòng con lệ sụt sùi,

Nhớ thầy quặn thắt dạ nào nguôi...

Thầy đi biền biệt không tin tức,

Con ở bơ vơ luống ngậm ngùiTri ân đức Tổ sư

No PictureTám năm hành đạo của Tổ Sư Minh Đăng Quang chỉ là một dấu chấm nhỏ trên dòng thời gian dài vô tận, nhưng sự nghiệp khai sáng “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam - Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp” thì vô cùng to lớn đối với cao trào chấn hưng Phật giáo nói riêng và sự nghiệp phát triển Phật giáo Việt Nam nói chung.Cầu nguyện Tôn sư

No Picture

Biển tát cho người vượt bến mê,

Tấm thân lao khổ chẳng bao nề.

Lập công bồi đức xin cầu nguyện:

“Phật độ Thầy con chóng chóng về”