CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệmNiệm ân Tổ sư

No Picture

Đường Chánh pháp đã rọi đèn,

Chúng sanh đi tới bước lên liên đài.

Thấm nhuần ân đức của Ngài.

Mỗi người đều phải gắng ghi vào lòng.Hình bóng người đi

No Picture

Một hình bóng – người đi trong gió lộng,

Ca-sa vàng – phất phới bụi đường xa.

Bóng Tôn sư – in đậm dưới nắng tà,

Người lữ khách – hành trình xa diệu vợi.  Tưởng nhớ Tổ sư Minh Đăng Quang

No Picture

Minh Quang Khất Sĩ đạo chơn lành

Sáng rỡ dương trần nét tịnh thanh

Cảnh tỉnh mười phương nhuần đức thiện

Răn khuyên bốn chúng vẹn tâm thànhNhớ Tổ sư

No Picture

Uy chấn Việt Nam Khất Sĩ truyền

Cội nguồn cao cả lý uyên nguyên

Ươm mầm tuệ giác tâm minh giác

Vun gốc chơn như pháp diệu huyềnY bát phụng hành

No Picture

Chỉ một y, một bát bước sông hồ

Chung tay góp, dựng cơ đồ đại nghiệp

Cho Phật giáo trường tồn bước tiếp

Cho cháu con nối nghiệp ông cha.Nhớ ơn Thầy

No Picture

Biển trần thế thét gào đêm tối,

Kiếp nhân sanh đắm đuối dòng mê.

Khó khăn nguy hiểm sá nề,

Buồm trương hạnh nguyện Bồ đề độ sanh.Du Tăng Khất Sĩ

No Picture

Bát đất, huỳnh y Tổ trao truyền

Pháp môn vi diệu thật thiêng liêng

Hạnh nguyện chư Phật trong tam thế

Nguyện mãi lưu truyền kết pháp duyên...Hoài niệm Tổ sư

No PictureBạch Thầy, cho con hỏi: Vị sư trẻ đó là ai vậy? Tại sao ngôi tịnh xá nào cũng đều tôn thờ Ngài? Chắc Ngài đã tu thành Phật rồi Thầy hen! Đó là câu hỏi đầy thơ dại khi con mới vừa tròn bảy tuổi. Đứng một hồi mới được Thầy cho biết vị sư trẻ đó chính là đức Tổ sư Minh Đăng Quang; khi ấy Ngài chỉ vừa tròn 32 tuổi đời. Tưởng niệm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

No Picture

Tưởng đến Tổ Sư đức rạng ngời,

Niệm công hoằng hoá bủa muôn nơi.

Đức dày bi mẫn khai đường đạo,

Tổ rộng lòng thương cứu độ người.Trăng đạo

No Picture

Trăng bủa đức vì đâu chiếu sáng?

Phải chăng vì sứ mạng thiêng liêng.

Thương đời mù mịt tối đen,

Hoá thân làm một ngọn đèn sáng trưng?