CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệmPhú kỷ niệm Tổ sư

No Picture

Cảm đức vị nhân,

Nhớ ân xả kỷ.

Khánh hỷ cầu an,

Trai đàn nung chí.

Nhớ Thầy tôn quí, họp đám con lành,

Tưởng bậc cao thanh, vầy đoàn thiện trí.Mừng đóa sen thiêng

No Picture

Việt Nam xuất hiện Ưu đàm

Trời thanh, biển lặng minh quang rạng ngời.

Tam Bình mừng đón đóa sen thiêng

Ngọt ngào hương thanh khắp mọi miền

Tuy ở trong bùn nhưng khiết bạch

Sử vàng ghi tạc đấng nhân hiền.Nhớ ơn Sư Tổ

No Picture

Con mãi nhớ công ơn sư Tổ,

Vì nguyện sâu lao khổ nhọc nhằn.

Gian nan khổ hạnh thanh bần,

Hiểm nguy chẳng nại, khó khăn chẳng sờn.Ánh Minh Quang

No Picture

Minh Quang tiếng chấn miền Nam Việt

Khất Sĩ danh lừng cõi Á Đông

Mở cửa Thiền-na soi trí Phật

Khai nguồn Bát-nhã thấu tâm Không.Hoài niệm

No Picture

Tám năm quảng bá đạo mầu,

Tam y một bát truyền trao lại đời.

Cứu người mê đắm chơi vơi,

Thoát vòng sanh tử, lên trời ngao du.Cảm tưởng nhân ngày Khánh đản Tổ sư

No Picture

Thật là phước đức, duyên lành cho chúng con được xuất gia tu học, tăng trưởng pháp lành trong giáo pháp Khất Sĩ của đức Tổ sư. Và hôm nay được tham dự lễ Đản sanh của đức Ngài, chúng con thấy mình hạnh phúc tăng gấp bội phần vì được ôn nhắc lại cuộc đời, đạo nghiệp cao đẹp của Ngài.Xuân thường tại

No Picture

Xuân thường tại, ánh minh quang chân phúc

Thấu thoát tinh cầu soi sáng mộng trường mê

Lối cũ rong chơi ngay một niệm xoay về

Cuộc tao ngộ giữa muôn duyên biền biệt.Minh Đăng Quang

No Picture

Mang hạnh Bồ Đề vượt biển khơi In tâm

Đại sĩ tỏa thanh ngời

Nhân lành hỷ xả thề không cạn

Đạo thiện bi từ quyết chẳng vơiMột thoáng...

No Picture

Con hạnh phúc bước trên con đường xưa,

Còn đâu đấy tà y vàng thấp thoáng,

Đây vườn trúc bóng Phật và Tăng chúng,

Một Tăng đoàn Khất Sĩ tịch tĩnh thung dung.Hoài niệm

No Picture

Tám năm quảng bá đạo mầu,

Ba y một bát truyền trao lại đời.

Cứu người mê đắm chơi vơi,

Thoát vòng sanh tử, lên trời ngao du.