CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn/ Phân đoànCảm niệm khi "Sống chung tu học"

No PictureCon hữu duyên được bốn lần tham dự khóa tu từ Tịnh xá Ngọc Trung, Tịnh xá Ngọc Chơn, Tịnh xá Ngọc Túc, và nay là Tịnh xá Ngọc Chánh. Với con, đó là bốn nấc thang để con tiến bước cho muôn kiếp về sau. Chỉ có bốn chữ “Sống chung tu học” mà con học mãi không thuộc, cố hiểu cũng không hiểu hết để đền đáp ân đức của chư Tôn đức và đại chúng cho trọn vẹn.Báo cáo tổng kết khóa "Sống chung tu học" lần 4

No PictureĐức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng đến nay đã hơn 60 năm nhưng hạnh nguyện “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp” vẫn còn tiếp nối không dứt. Để thể hiện nếp sống “Sống chung tu học” của Tổ sư để lại và để trở về nét đẹp ban sơ của đời sống Tăng đoàn thời Đức Phật, chư Tôn đức trong Hệ phái Khất sĩ đã liên tục mở khóa tu truyền thống.Cảm niệm hành giả khóa "Sống chung tu học" lần 4

No PictureTrong giờ phút trang nghiêm của Lễ Bế mạc khóa tu này, con Tỳ-kheo-ni Liên Hòa, thành kính đảnh lễ chư Tôn Thiền đức Tăng Ni hiện tiền, và xin thay lời chư hành giả khóa tu Sống chung tu học - lần thứ 4, tại Tịnh xá Ngọc Chánh, được bộc bạch đôi dòng cảm niệm, khi lộ trình tu học 7 ngày đã đến hồi khép lại.Bế mạc khóa "Sống chung tu học" lần 4

No PictureBảy ngày trôi qua, những người con gái của Đức Thế Tôn cùng sống chung tu học, chia sẻ, học hỏi bổ sung kinh nghiệm tu cho nhau trên lộ trình tu học. Sáng ngày 28/7/năm Bính Thân (nhằm 30/8/2016) khóa “Sống chung tu học” lần 4 được kết thúc.
Tổng kết khóa học luật lần 18 & 19 của chư Ni GĐ I

No PictureHằng năm chư Ni Giáo đoàn I có 4 khóa học luật, nhằm giúp cho Ni chúng nắm rõ về giới luật mình đã thọ và các khóa học luật tiếp tục được khai mở. Vừa qua, chư Tôn đức Ni đã tổ chức thành tựu hai khóa học luật Tỳ-kheo-ni tại TX. Ngọc Quang - Thốt Nốt và TX. Ngọc Tân - Long An.Cảm nghĩ về khóa tu truyền thống

No PictureĐến thời kỳ nước nhà độc lập, Giáo hội thống nhất mối giềng, hạnh khất sĩ chân truyền hòa nhập vào cộng đồng Giáo hội, tùy duyên hành đạo, nếp truyền thống có phần thay đổi, hòa mình vào sinh hoạt, phai nhạt nếp biệt truyền, hàng tân học rõ đâu đường lối.Tổng kết khóa tu lần 1 của Hội chúng cố NT.Ngân Liên (PĐ 1, GĐ IV)

No PictureThấm thoát tuần lễ tu học của khóa tu truyền thống Giới – Định – Tuệ lần thứ 1 của Hội chúng cố Ni trưởng Ngân Liên tại Tịnh xá Ngọc Lâm đã đến ngày kết thúc. Khóa tu diễn ra từ ngày 20 đến 26/3/Ất Mùi (nhằm ngày 26/4 – 02/5/2016).Tổng kết khóa tu lần 9 của Phân đoàn 2 - GĐ IV

No PictureHòa theo tinh thần tu học chung của tất cả Tăng Ni hệ phái Khất sĩ trong thời điểm hiện tại, thực hành lời dạy của đức Tổ sư trong Chơn lý “Khất sĩ”: “Cái sống là phải sống chung / Cái biết là phải học chung / Cái linh là phải tu chung”, chư Ni Phân đoàn 2 trực thuộc Giáo đoàn IV tiếp tục mở khóa tu truyền thống lần thứ 9 tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Lâm.Chư Ni tu học

No Picture

THÔNG pháp kinh văn trải nỗi niềm

THẮNG lòng giác ngộ giới trang nghiêm

THỨC tâm giữ hạnh qua bờ giác

LIÊM luật hoằng dương diệu lý huyền