CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn/ Phân đoànThơ kỷ niệm khóa tu lần 8 - Tịnh xá Ngọc Bình

No Picture

Khóa tu Tịnh xá Ngọc Bình

Đây lần thứ tám công trình quý ni

Gương xưa sư Tổ duy trì

Đến nay tứ chúng khắc ghi tiến hànhThơ kỷ niệm khóa tu Phân đoàn 1 lần 8 - Tịnh xá Ngọc Bình

No Picture

Khóa tu Tịnh xá Ngọc Bình

Đây lần thứ tám công trình quý ni

Gương xưa sư Tổ duy trì

Đến nay tứ chúng khắc ghi tiến hànhBáo cáo khóa tu lần 7 - Phân đoàn 1

No PictureĐược sự chấp thuận của chính quyền địa phương và Ban Trị sư GHPGVN tỉnh Kiên Giang, chư Ni các miền tịnh xá trở về đây tổ chức khóa tu truyền thống cho chư ni Phân đoàn 1 lần đầu tiên tại Tịnh xá Ngọc Tiên từ ngày 25/11 – 01/12/ Bính Thân (23 – 29/12/2016).Bóng Y vàng trên đất Hà Tiên

No Picture

Y vàng bát đất thiền tăng

Thân vay tứ đại lối hằn thánh ơn

Triền dốc tầng bậc không sờn

Theo chân Đức Phật quý nhơn hiển bàyBáo cáo khóa tu Ni giới Phân đoàn 2 - GĐ IV, lần thứ 13

No PictureThật là hạnh phúc, Tịnh xá Ngọc Thành đủ duyên lành mở khoá tu truyền thống lần thứ 13 do chư Ni Phân đoàn 2, trực thuộc Giáo đoàn IV tổ chức, tiếp nối ngọn đèn chân lý theo phương châm: “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam”, thực hiện “Cái sống là phải sống chung / Cái biết là phải học chung/ Cái linh là phải tu chung”Vài suy nghĩ về khóa tu "Sống chung tu học"

No PictureTrong hai năm (từ 2015) trở lại đây, được sự chứng minh và khuyến khích của chư Tôn đức Tăng, chư Ni Giáo đoàn III đã tổ chức được 4 khóa tu “Sống chúng tu học”. Tuy còn rất mới mẻ, song các hành giả tham gia khóa tu đều ghi nhận lợi ích thiết thực của việc tu học bên nhau, đặc biệt trong các khóa tu học này.Báo cáo khóa tu lần 6 - Phân đoàn 1 GĐ IV

No PictureHôm nay là ngày bế mạc. Con xin thay mặt BanThư ký báo cáo tóm tắt nội dung tu tập của khóa tu lần 6 (từ ngày 18 đến 24/10 năm 2016 tại Tịnh xá Ngọc Ban – TP. Ban Mê Thuột – Đăk Lăk), kính dâng lên quý Ni trưởng, Ni sư, chứng minh.Báo cáo khóa tu truyền thống 12 - Phân đoàn 2 GĐ IV

No PictureNhận thức được sự lợi ích vô cùng lớn lao cũng như giá trị thiết thực của việc cần sống chung tu học mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang đã khuyên dạy trong Chơn Lý. Chư Ni Phân đoàn 2 tiếp tục mở khóa tu truyền thống lần thứ 12 tại Tịnh xá Ngọc Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang do Ni sư Tuyết Liên trụ trì.Khóa tu Giới Định Huệ

No Picture

KHÓA TU lần sáu rạng năm

Thân Hội chúng chư Ni dụng trí thần

Giới tỏ mê lìa sanh Định Huệ

Pháp ngời ngộ nắm dưỡng an dânKhóa tu chư Ni PĐ 2 - GĐ IV lần thứ 10

No PictureNhằm khơi lên ngọn đèn chơn lý mà Tổ Thầy đã khai sáng, với truyền thống “tập sống chung tu học” mỗi hành giả cần thúc liễm thân tâm, giồi trau giới đức, phải tự hoàn thiện bản thân, để phục vụ chúng sanh và đáp đền công ơn Thầy Tổ. Vì thế mà khóa tu truyền thống lần thứ 10 của chư Ni Phân đoàn 2 Giáo đoàn IV tiếp tục được mở tại Tịnh xá Ngọc Vân.