CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức TăngLời truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu của Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

No Picture

Cuộc hóa duyên nào rồi cũng đến ngày kết thúc, sự hội ngộ nào cũng phải chia ly! Sanh tử là một quy luật khách quan, tất yếu của vũ trụ vạn hữu duyên sinh. Nhưng sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng là một sự mất mát to lớn đối với GHPGVN nói chung, Hệ phái Khất sĩ và môn đồ pháp quyến nói riêng. Trước giờ cung tống kim quan, nghìn thu vĩnh biệt của cố Trưởng lão Hòa thượng về đài hỏa táng trà tỳ, cho phép chúng con thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái và Giáo phẩm Hệ phái dâng đôi lời truy niệm trước Giác linh Ngài.Lễ Truy niệm và Cung tống Kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Cầu

No Picture

Ngày 21/12/2020 (8/11/Canh Tý), tại Tịnh xá Ngọc Thạnh (TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu) Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ pháp quyến đã thành kính cử hành Lễ Truy niệm và Cung tống kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu.Tang lễ Trưởng lão HT. Giác Cầu ngày thứ 5

No Picture

Hôm nay, ngày 20/12/2020 (nhằm ngày 07/11/Canh Tý), ngày cuối trong Tang lễ Trưởng lão HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất Sĩ, Tăng trưởng Giáo đoàn V, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh, Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến tiếp tục được cung đón các phái đoàn Ban Trị sự, tự viện, tịnh xá, đạo tràng trong và ngoài tỉnh trở về tịnh xá Ngọc Thạnh nơi tôn trí kim quan Cố Trưởng lão Hoà thượng tân viên tịch để thành kính dâng hương tưởng niệm và đảnh lễTang lễ Trưởng lão HT. Giác Cầu ngày thứ 4

No Picture

Hôm qua, ngày 19/12/2020 (nhằm ngày 06/11/Canh Tý), ngày thứ tư trong Tang lễ Trưởng lão HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất Sĩ, Tăng trưởng Giáo đoàn V, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh, Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến đã tiếp đón các phái đoàn tự viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh về tại tịnh xá Ngọc Thạnh thành kính dâng hương tưởng niệm và kính viếng Giác linh Trưởng lão tân viên tịch Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn VI kính viếng tang cố Trưởng lão HT. Giác Cầu

No Picture

Chiều ngày 19/12/2020 (nhằm ngày 06/11/Canh Tý), Thượng tọa Giác Nhuận - Uỷ viên Ban Trị sự Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn VI đã hướng dẫn Tăng – Ni và Phật tử các miền tịnh xá trong giáo đoàn về tại tịnh xá Ngọc Thạnh thành kính đảnh lễ và dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ, Tăng Trưởng Giáo đoàn V, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạnh (Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) tân viên tịch.Chuyến Du hóa lần 3 của Giáo đoàn III thăm viếng các miền Tịnh xá trong ngày thứ năm

No Picture

Sáng ngày mùng 06/11/Canh Tý, là ngày thứ 5 trong chuyến Du hoá lần 3 của Giáo đoàn III thăm viếng các miền Tịnh xá. Tại Tịnh xá Ngọc Hạnh, TP. Kon Tum, hình ảnh Tăng đoàn Khất sĩ đi khất thực làm sống dậy hình ảnh thời Tăng đoàn Đức Phật xưa kia, quý ngài đi trong chánh niệm, tỉnh thức, thân tướng đoan nghiêm là ruộng phước điền để chư Phật tử phát khởi tâm lành, thành kính cúng dường. Trước khi thọ nhận cúng dường trai tăng tại Tịnh xá Ngọc Hạnh,Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn V kính viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu

No Picture

Chiều ngày 20/12/2020 nhằm (7/11/Canh Tý) HT. Giác Hà - Thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN, Phó thường trực Ban giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn V làm trưởng đoàn; HT. Giác Nhân - Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trưởng Ban Hoằng pháp BTS tỉnh Tiền Giang, trụ trì Tịnh xá Ngọc Lợi; HT. Giác Luyện - trụ trì Tịnh xá Ngọc Mỹ (Cam Ranh)Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM kính viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu

No Picture

Sáng ngày 20/12/2020 (nhằm ngày 07/11/Canh Tý), phái đoàn Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam khoá XIII, XIV, XV kính viếng Tang lễ Cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh.Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn I kính viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu

No Picture

Sáng ngày mùng 7/11/ Canh Tý (nhằm 20/12/2020) tại Tịnh xá Ngọc Thạnh - xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn I - Hệ phái Khất sĩ thành kính dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh.Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn II kính viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu

No Picture

Sáng ngày mùng 7/11/ Canh Tý (nhằm 20/12/2020) tại Tịnh xá Ngọc Thạnh - xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, chư Tôn đức Tăng Giáo đoàn II - Hệ phái Khất sĩ thành kính dâng hương tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ, Chứng minh Ban Trị sự GHPGN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tăng trưởng Giáo đoàn V, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh.