CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức TăngCảm niệm Ân sư

No Picture

Rồi từ đó!

Tri thế sự vô thường, ngộ Ta bà uế trược

Vân du hóa độ theo bước chân Thầy

Dù thế học chưa tròn con chữ

Nhưng hạt giống Bồ-đề đã viên mãn khai hoaHạt giống tâm Bồ đề

No Picture

Trưởng dưỡng căn sâu thuần thiện

Lão tùng tích luỹ công phu

Hoà đời, hoà đạo thong dong

Thượng tứ, thượng ân điều ngự

Giác tha lợi chúng đồng tu

Phúc đức tam thân, tứ tríĐào tạo từ xa Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc

No Picture

Ngày mùng 1 tháng 11 năm Canh Tý (14/12/2020), các Tăng Ni và cư sĩ các khóa Đào tạo từ xa kính quý đức hạnh của các bậc Cao Tăng Hệ phái đã vân tập về Pháp viện Minh Đăng Quang thành kính đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc.Chùa Giác Ngộ, Quỹ Đạo Phật Nay, Tu viện Khánh An kính viếng Giác linh Trưởng lão HT. Giác Phúc

No Picture

Chiều ngày 14/12/2020 (nhằm ngày mùng 01/11/Canh Tý), chư Tôn đức Tăng chùa Giác Ngộ (Q.10), Quỹ Đạo Phật Nay, tu viện Khánh An (Q.12) cùng Tăng đoàn và Phật  tử đến Pháp viện Minh Đăng Quang đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc.Ban Văn hóa Trung ương, Hội Cựu sinh viên và Học viện PGVN tại TP.HCM viếng tang

No Picture

Chiều ngày 14/12/2020 (Mùng 1 tháng 11 năm Canh Tý), Ban Văn hóa Trung ương, Hội Cựu sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM và Văn phòng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM đến thắp hương bày tỏ lòng tôn kính đến với Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Phúc.Ngày thứ hai Lễ tang Trưởng lão HT. Giác Phúc

No Picture

Hôm nay, ngày 14/12/2020, ngày thứ hai trong Tang lễ Trưởng lão HT. Giác Phúc, Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến đã tiếp đón phái đoàn chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, Ban Thường trực Ban Trị sự các tỉnh, thành phố, quý cơ quan Lãnh đạo chính quyền các cấp trong và ngoài tỉnh, chư Tôn đức Giáo phẩm các Tổ đình, tự viện, tịnh xá, đạo tràng về kính viếng, đảnh lễ Giác linh Trưởng lão Hoà thượng tân viên tịch.Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái thành kính viếng tang cố Trưởng lão HT. Giác Phúc

No Picture

Vào lúc 16 giờ chiều mùng 01/11/Canh Tý, chư Tôn đức Ban Chứng minh, Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái và chư Tôn đức lãnh đạo 6 Giáo đoàn thuộc Hệ phái Khất sĩ đã đồng về tại Pháp viện Minh Đăng Quang, vân tập tại Giác linh đường, thành tâm tưởng niệm, cung kính đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Giác PhúcGiáo đoàn III kính viếng tang lễ cố Trưởng lão HT. Giác Phúc

No Picture

Chiều ngày 14/12/2020 (nhằm ngày 01/11/Canh Tý), Tăng Ni và Phật tử Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ đã về tại Pháp viện Minh Đăng Quang thành kính đảnh lễ và dâng hương tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc.Giáo đoàn II kính viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng

No Picture

Chiều ngày 14/12/2020 (nhằm ngày 01/11/Canh Tý), phái đoàn chư Tôn đức Tăng và Phật tử Giáo đoàn II – Hệ phái Khất sĩ đã về tại Pháp viện Minh Đăng Quang thành tâm đốt nén tâm hương, dâng lời tưởng niệm đến Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc.Trung ương GHPGVN viếng tang cố Trưởng lão HT. Giác Phúc

No Picture

Chiều ngày 14/12/2020 (nhằm ngày 01/11/Canh Tý), chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS GHPGVN, Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh Long An, tỉnh Bình Dương, đã quang lâm Pháp viện Minh Đăng Quang thắp nén tâm hương tưởng niệm có Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc.