CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các Giáo đoànBáo cáo Phật sự của GĐ III

No PictureGiáo đoàn III do Đức Trưởng lão Giác An thành lập năm 1957, là một trong 6 giáo đoàn Tăng và đoàn Ni giới Khất sĩ cùng chung sinh hoạt, tu tập trong tông môn Hệ phái Khất sĩ. Từ năm 1981, GHPGVN được thành lập đến nay vừa tròn 35 năm, Hệ phái Khất sĩ là một trong 9 thành viên sáng lập Giáo hội .Báo cáo hoạt động Phật sự của Ni giới Giáo đoàn I

No PictureNi chúng Giáo đoàn I được hình thành từ hai hội chúng: (1) Ni trưởng Trung Liên, Hạnh Liên và Liên Liên, và (2) Hội chúng Ni trưởng Sáng Liên. Ngày Rằm tháng 7 năm Bính Tuất (2006), chư Ni chính thức xin nương tựa y chỉ Giáo đoàn I dưới sự chứng minh của Hòa thượng Giác Nhường, Hòa thượng Giác Giới, Hòa thượng Giác Dũng và chư Tăng trong Giáo đoàn I.Báo cáo hoạt động Phật sự của Ni giới Giáo đoàn III

No PictureQuá trình tu học của Ni giới Giáo đoàn III từ khi thành lập cho đến nay gần 50 năm và đặc biệt kể từ khi Ban Quản sự Ni thành lập vào năm 1982, đời sống tu học của Ni chúng đi vào nề nếp ổn định và từng bước phát triển đáng kể. Quá trình phát triển Ni chúng Giáo đoàn III có thể chia làm 4 giai đoạn.Báo cáo hoạt động Phật sự của Ni giới Phân đoàn 2 - GĐ IV

No PicturePhân đoàn 2 Ni giới Khất sĩ do đức cố Ni trưởng Thích nữ Trí Liên, là vị Ni trưởng thứ 9 trong hàng Ni giới đệ tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập và dẫn dắt. Sau khi, đức Tổ sư vắng bóng, cố Ni trưởng với bi nguyện độ sanh và tâm nguyện giữ gìn công hạnh tu tập hành đạo như khi đức Tổ sư còn hiện hữu.Báo cáo hoạt động Phật sự của Ni giới Phân đoàn 1 - GĐ IV

No PicturePhân đoàn 1 - Ni giới Hệ phái Khất sĩ do cố Ni trưởng Ngân Liên (là đệ tử Ni thứ 5 của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang) thành lập và dẫn dắt. Sau khi Tổ sư vắng bóng năm 1954, cố Ni trưởng hướng dẫn Ni chúng đi hành đạo ở các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ.Báo cáo hoạt động của Ni giới HPKS

No PictureNi giới Hệ phái Khất sĩ được hình thành từ năm 1947, khi Tổ sư Minh Đăng Quang chấp nhận bốn vị nữ đầu tiên thọ giới xuất gia, gia nhập hàng Tăng Bảo để Hệ phái Khất sĩ có đầy đủ ngôi nhà Tứ chúng. NT. Huỳnh Liên được Tổ dạy làm Trưởng Ni, với trách nhiệm trực tiếp quản chúng Ni dưới sự dạy bảo của Tổ sư.Báo cáo của Giáo đoàn V nhân Đại lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN

No PictureNhìn chung, 35 năm qua, sinh hoạt nội bộ Giáo đoàn V ổn định, phát triển hài hòa cùng các Giáo đoàn Tăng Ni trong Hệ phái. Chư Tôn đức Giáo phẩm và Tăng đoàn hòa hợp, đoàn kết, cùng nhau chung lo Phật sự, đưa Giáo đoàn từng bước ổn định và phát triển.Chuyến du hành của Ni giới GĐ.III - Ngày thứ 21 & 22

No PictureCon đường nào không về cuối chân trời, Bữa tiệc nào chẳng đến phút tàn canh, Bài văn nào không đến đoạn kết thành, Niềm vui nào không bao giờ nguôi dứt?Đánh dấu chuyến viếng thăm - Ni giới GĐ III

No Picture

Năm nay hội đủ duyên lành

Lãnh đạo Ni giới du hành viếng thăm

Khởi hành tháng chín chiều Rằm

Các miền tịnh xá xa xăm hoặc gầnChuyến du hành của Ni giới GĐ. III - Ngày thứ 19 & 20

No PictureCao nguyên mùa này còn mưa nhiều. Bão lũ Quảng Bình ảnh hưởng mạnh đến vùng cao nguyên Gia Lai, Đăk Lăk. Sáng nay (ngày 02 tháng 10 al), trời mưa đoàn không đi khất thực được nên ở lại tịnh xá thực tập thiền hành, nguyện cầu cho chúng sinh năm châu và nhất là chúng sinh hữu tình ở Quảng Bình sớm qua cơn khổ nạn.