CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các Giáo đoànDanh sách và địa chỉ các tịnh xá Giáo đoàn I

No PictureTỔ ĐÌNH TỊNH XÁ NGỌC VIÊN: ĐC: 14/20/2 Xóm Chài, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 070.3823827. Năm thành lập: 1948. Người sáng lập: Tổ sư Minh Đăng Quang. Trụ trì: HT. Giác Giới.Ngọc Hòa Ký Sự - Phần cuối: Đạo tràng tái thiết

No Picture Lý Nhân Duyên là nền tảng căn bản của giáo lý Phật giáo. Sự tái thiết ngôi Tịnh xá cũng do nhân duyên. Một số Phật tử hiện đang sinh sống ở nước ngoài phát tâm cúng dường để xây dựng lại đạo tràng. Những Phật tử này lúc vượt trùng dương, thập tử nhất sinh, đã chí tâm nguyện cầu chư Phật gia hộ đến nơi an toàn.Ngọc Hòa Ký Sự - Phần 5: Đạo pháp và nhân duyên

No PictureNgày 30 tháng 7 năm Giáp Dần, Đại đức Giác Xuân được Giáo hội bổ nhiệm trụ trì Tịnh xá Ngọc Hoà. Sư trụ trì nơi đây được 4 tháng rồi lại phải về Giáo hội để chung lo Lễ Khánh Thành Tịnh xá Ngọc Quang (Buôn Ma Thuột). Tuy nhiên chiến sự nơi nơi đến hồi nóng bỏng, nên Lễ Khánh Thành Tịnh xá Ngọc Quang đã không thực hiện được.Ngọc Hòa Ký Sự - Phần 4: Đại lễ Vu Lan Bồn - Tự Tứ Tăng

No PictureĐể đền ân Tam Bảo cứu độ muôn loài, đền đáp công ơn Tổ Thầy, ơn Cửu Huyền Thất Tổ, ơn sanh thành dưỡng dục, ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Dần (1974), Sư Giác Chững, Giác Chơn (lúc ấy đang trụ tại Tịnh xá, nay hai Sư không còn ở trong đạo) cùng thiện tín phát tâm cung thỉnh Giáo hội về chứng minh cho việc thiết lập Đại lễ Vu Lan Bồn tại Tịnh xá Ngọc Hòa vào rằm tháng 7 năm ấy.Ngọc Hòa Ký Sự - Phần 3 : Thiết lập đạo tràng tịnh xá

No PictureTừ ngày cung thỉnh Giáo đoàn về quê hương thuyết pháp đến ngày thiết lập tịnh xá trọn 3 năm. Giáo hội Khất Sĩ Giáo đoàn III lúc này khoảng trên 20 vị Tăng. Đức Thầy vừa là Thầy của chư Tăng, vừa là Trưởng Giáo đoàn III. Uy lực của Ngài rất lớn, nhiếp phục tất cả các hàng Tăng Sư và thiện tín. Mọi người tìm thấy nơi Ngài một sự thanh thản bình an và lòng từ bi độ lượng. Ngài quả là Bậc Đạo sư vĩ đại,...Ngọc Hòa Ký Sự - Phần 2: Những ngày không quên

No PictureĐức Thầy Trưởng giáo đoàn III (Cố trưởng lão Giác An) khi đi Ngài dặn dò, khuyên dạy: Các con à! Để duy trì Phật Pháp trên cõi nhân gian, muốn Tăng Sư thường lui tới dạy đạo, khuyến tu thì bổn phận người Cư sĩ tại gia các con phải yểm trợ đạo pháp, phải có bổn phận hộ pháp.Ngọc Hòa Ký Sự - Phần 1: Phật pháp & quê hương

No PictureNgày 17 tháng 5 ÂL, chúng tôi mời bổn đạo họp tại từ đường bàn thảo việc thỉnh chư Tăng Khất sĩ về quê hương thuyết pháp, hành đạo. Mọi người trong bổn đạo đều hoan hỷ đóng góp chút công đức, thỉnh quý sư về quê nhà hành đạo.