CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghiên cứuDáng người Khất sĩ

No PictureBước chân trầm vững khoan thai như nhắc nhở chúng ta chậm lại, thưởng thức từng khoảnh khắc hiện tại tươi mát. Từng bước thắp lên ánh sáng chánh pháp, từng bước thổi ngọn gió thanh lương vào thế gian nóng bức. Ta bà thành lạc quốc.Sự góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam của giáo hội Tăng già Khất sĩ Việt Nam quá khứ và hiện tại

No PictureBằng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam, thành viên trong lòng GHPGVN sẽ tăng cường đạo lực, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội, phát triển vững mạnh trong lòng dân tộc, đồng hành cùng dân tộc ở thế kỷ 21 và những thế kỷ tiếp theo trong hiện tại và tương lai.Tư tưởng Phật học của Tổ sư Minh Đăng Quang trong Bộ "Chơn Lý"

No PictureĐạo Phật Khất Sĩ là một hình thái khôi phục y bát chân truyền và tu tập sinh hoạt đúng nguyên mẫu giáo đoàn lúc Phật còn tại thế. Bởi vì, sau thời gian gần 3000 năm, giáo pháp Phật lưu truyền theo hai hướng: Bắc và NamĐóng góp của Tổ sư trong việc chấn hưng Phật giáo Việt Nam

No PictureTổ sư Minh Đăng Quang với chí nguyện “Nối Truyền Thích ca Chánh Pháp”, can đảm đứng ra thực hành “Tứ Y Pháp” đúng y như Phật Tăng xưa, tự mình làm gương mẫu cho đời.Khái quát về giáo pháp Khất sĩ của Tổ sư Minh Đăng Quang

No PictureTrong đó chứa nhiều đạo lý cao siêu, nhiều kiến giải minh triết, cập nhật hóa những diễn tiến của đạo Phật hiện đại. Chẳng những trong lĩnh vực tâm linh Giới, Định, Tuệ, giác ngộ, giải thoát mà cả trong lĩnh vực vật lý học, khoa học, lĩnh vực nào Ngài luận giảng cũng giản đơn, thông suốt.Tinh thần “Khất sĩ Bồ tát” trong Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

No PictureKhất Sĩ Bồ Tát đối với việc truyền trì Phật pháp là vô cùng quan trọng vì trong đó thể hiện vai trò và trách nhiệm của cả người Thầy và Trò trong phương diện giáo dục. "Nội tu ngoại truyền" là hai phương diện vô cùng quan trọng trong công tác giáo dục của hệ phái Phật giáo Khất Sĩ.Chủng tộc Sa-môn

No PictureNgười trầm mặc ấy mang một danh từ không kiêu sa hoa mỹ, không hào nhoáng thể tướng, mà là một đại danh từ tầm thường trong muôn ngàn thể tướng tầm thường khác, đó là Đại Sa-môn Khất sĩ.Giáo lý Khất sĩ - Một lẽ sống tương quan

No PictureCho nên giáo lý Khất Sĩ thể hiện một cuộc sống tương quan một cách triệt để, xem ta và mọi người không khác, luôn sống với tinh thần vô trụ, vô chấp, không ta, không của ta.Tinh thần Bồ-tát qua Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

No PictureKhông những thế, Ngài đã dùng mọi phương tiện để cứu vớt hàm linh, nhiếp hóa chúng sanh quy ngưỡng giáo lý Phật-đà. Một lòng phát bồ-tát hạnh, nguyện phụng sự độ đời, đem hạnh phúc cho nhân sinh. Hình ảnh đó đã thể hiện qua nhiều nét rất đặc sắc.Quan điểm về biết ơn và đền ơn của Tổ sư Minh Đăng Quang

No PictureBiết ơn và đền ơn là sợi dây liên kết giữa người và người để qua đó, con người có cơ hội thể hiện bản chất người đúng nghĩa của mình và chính giá trị nhân bản này mở lối cho cảnh giới tốt đẹp mà con người sẽ sanh về sau, khi mãn báo thân ở kiếp người này.