CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaKinh Ba ngọn lửa phụng thờ

No Picture

Một thuở nọ Phật đang tại thế

Trên con đường phổ tế nhân sanh

Kiều-tát-la bước du hành

Về nơi Xá Vệ kinh thành hoằng dươngPhổ thơ Kinh Tất cả lậu hoặc (Sabbàsava sutta)

No Picture

“Này các thầy Tỳ-kheo,

Hôm nay Ta sẽ giảng,

Một pháp môn tinh yếu,

Đoạn trừ các lậu hoặc”.Cảm tác từ ý kinh Ví dụ tấm vải

No Picture

Tấm vải dơ bẩn nhuộm màu

Màu nào cũng xấu, ôi chao khó nhìn

Cũng vậy, tâm ý tánh tình

Nhiễm ô phiền não thì sinh cõi hèn.Kinh Chuyển pháp luân

No Picture

Phật từ mở cửa vô sanh,

Pháp Luân Kinh chuyển phá thành tham si.

Lời trong như suối lưu ly,

Mở đường chánh giác từ bi nhiệm mầu.Gặp lại người mẹ ly biệt

No Picture

Rằng xưa: Tông Diễn thiền sư

Hiệu Chân Dung sáng đạo từ nhân gian

Dòng Tào Động, huyện Cẩm Giàng

Đức tu hiếu thảo rỡ ràng thiền mônHại ghen tỵ

No Picture

Tình ân tình ái ở đời

Mấy ai giữ được là người không ghen

Gia đình sóng gió bao phen

Gây mưa trút giận, khổ bèn mới thôiKinh Tự mình soi sáng thân tâm (kinh Tư lượng)

No Picture

Tôn giả Mục Kiền Liên

Một thời an trú tại

Núi Sum-su-ma-ra

Rừng Bhe-sa-ka-la.Kệ khải hoàn

No Picture

Trải bao nhiêu kiếp luân hồi

Ta đi đi mãi tìm hoài không ra

Ai là người thợ cất nhà?

Dựng nên kiếp sống, tạo ra cuộc đời.Không tự đại

No Picture

Gương xưa Phật đã chỉ bày

Noi theo chánh pháp về xây bảo tòa

Lòng khiêm cung đức thấy xa

Tâm thường rỗng phá tan thành trì.Không dối trá

No Picture

Sống đời ai cũng ước ao

Nhân cách cao thượng vui trau tâm hiền

Người không xem giới là miền

Thói đời dẫn lối não phiền nơi nơi