CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các Giáo đoànChuyến du hành của Ni giới GĐ.III - Ngày thứ 21 & 22

No PictureCon đường nào không về cuối chân trời, Bữa tiệc nào chẳng đến phút tàn canh, Bài văn nào không đến đoạn kết thành, Niềm vui nào không bao giờ nguôi dứt?Đánh dấu chuyến viếng thăm - Ni giới GĐ III

No Picture

Năm nay hội đủ duyên lành

Lãnh đạo Ni giới du hành viếng thăm

Khởi hành tháng chín chiều Rằm

Các miền tịnh xá xa xăm hoặc gầnChuyến du hành của Ni giới GĐ. III - Ngày thứ 19 & 20

No PictureCao nguyên mùa này còn mưa nhiều. Bão lũ Quảng Bình ảnh hưởng mạnh đến vùng cao nguyên Gia Lai, Đăk Lăk. Sáng nay (ngày 02 tháng 10 al), trời mưa đoàn không đi khất thực được nên ở lại tịnh xá thực tập thiền hành, nguyện cầu cho chúng sinh năm châu và nhất là chúng sinh hữu tình ở Quảng Bình sớm qua cơn khổ nạn.Chuyến du hành của Ni giới GĐ. III - Ngày thứ 18

No PictureNgày mới đến. Buổi sáng nắng hồng ngập tràn núi đồi cao nguyên. Chư Tôn đức Ni sửa soạn y bát đi hóa duyên. Hôm nay đoàn đi về khu thị tứ Chư Păh. Có rất nhiều người dân nhìn thấy Phật tử chuẩn bị đồ để bát cho chư Ni cũng mua ít đồ đứng chờ đoàn đến. Chuyến du hành của Ni giới GĐ. III - Ngày thứ 17

No Picture

Đêm thao thức, tiếng lá rừng chưa ngủ,

Lời pháp lành lay gọi mãi con tim,

Đã bao năm con mòn mỏi kiếm tìm,

Nay đã gặp pháp nhiệm mầu của Bụt.Chuyến du hành của Ni giới GĐ.III - Ngày thứ 16

No Picture“Giới như trái đất. Định như cây trồng trên trái đất. Huệ như trái cây. Giới là nguồn cội của đạo Phật, Giới còn thì đạo còn, Giới mất thì đạo Phật sẽ mất...”. Giới luật quan trọng như vậy, người xuất gia lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm sống trong Giới. Pháp tụng Giới mỗi tháng hai lần vào ngày Rằm và 30 mỗi tháng trở thành một pháp hành thiết yếu của Tăng đoàn.Chuyến du hành của Ni giới GĐ. III - Ngày thứ 15

No Picture

Từng bước chân ươm niềm an lạc,

Đi qua bao gian khổ, buồn vui,

Cõi phù du yên giấc ngủ vùi,

Đường giải thoát mỗi ngày rộng mở.Chuyến du hành của Ni giới GĐ.III - Ngày thứ 14

No Picture14 giờ chiều, đoàn rời Tịnh xá Ngọc Trung, viếng thăm Tịnh xá Ngọc Tịnh (thôn Tân Hiệp, xã Tân An, Đăkpơ, Gia Lai). Năm 1994, người nhà của cố Hòa thượng Thích Trừng Ngân phát tâm cúng dường Chùa Thiên An cho Hệ phái Khất sĩ GĐ III và Ni trưởng Cảnh Liên đại diện tiếp nhận.Chuyến du hành của Ni giới GĐ. III - Ngày thứ 13

No PictureSáng 27, núi rừng Song An thấp thoáng bóng huỳnh y của đoàn chư Tôn đức Ni đi khất thực hóa duyên. Vào thập niên 60, đức Thầy Giác An đã mang truyền thống khất thực của nhà Sư Khất sĩ đến đây và bẵng đi nửa thế kỷ, nay người dân mới được trông thấy lại hình bóng uy nghiêm của Tăng-già. Chuyến du hành của Ni giới GĐ. III - Ngày thứ 11 & 12

No Picture

Thong thả bước giữa lòng phố thị,

Mặc người xe, vồn vã phù hoa,

Viễn ly rồi ràng buộc phấn thoa,

Đời giải thoát, đời thanh bần – Khất sĩ.