CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các Giáo đoànBan Trị sự Giáo đoàn III nhiệm kỳ 2017 – 2022

No Picture

Chư Tôn đức Ban Trị sự Giáo đoàn III và các Ban nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã được đại chúng Tăng Ni trong Giáo đoàn thống nhất thông qua và bổ sung trong các phiên họp Tự Tứ 2017 và 2018. Sau đây, chúng con xin lược ghi lại. Các vị trong Giáo đoàn cùng liễu tri và cung thỉnh quý Ngài đúng với vai trò chức năng của các vị trong các Phật sự của Giáo đoàn.Ni giới Giáo đoàn I - vài nét sơ lược

No Picture

Ni chúng Giáo đoàn I được hình thành từ Hội chúng Ni trưởng Trung Liên, Hạnh Liên, Liên Liên; và Hội chúng Ni trưởng Sáng Liên. Ngày 15/7 năm Bính Tuất (2006), chư Ni chính thức xin y chỉ Tăng Giáo đoàn I, nhưng trên thực tế thì đã nương Tăng từ những ngày đầu khi chư Ni ra riêng tu tịnh.Lâm Đồng: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng các miền tịnh xá

No PictureTrên chuyến hành trình thăm viếng các miền tịnh xá khu vực Tây Nguyên, Tăng đoàn đã rời khỏi địa phận Đắc Nông để đến Lâm Đồng vào chiều tối ngày 5/8/Đinh Dậu để thăm viếng Tịnh xá Ngọc Ninh, Đức Trọng và Tịnh xá Ngọc Đà, Đà Lạt; đến sáng hôm sau Tăng đoàĐắk Nông: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng các miền tịnh xá

No PictureSáng ngày 5/8  năm Đinh Dậu, trước khi rời khỏi Tịnh xá Ngọc Khánh để tiếp tục chuyến hành trình thăm viếng các miền tịnh xá trực thuộc giáo đoàn trong địa phận Đắk Nông, Tăng đoàn đã làm sống dậy hình ảnh Phật Tăng xưa bằng con đường khấtĐắk Lắk: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng các miền tịnh xá

No PictureSau khi rời khỏi khu vực Gia Lai, Tăng đoàn đã du hành, vân du đến địa phận Đắk Lắk để tiếp tục thăm viếng các miền tịnh xá trong Giáo đoàn. Tại đây, Tăng đoàn đã lưu trú lại 2 ngày (ngày3-4/8/ Đinh Dậu) để viếng thăm tất cả các đạo tràng tịnh xá, dù đNgày thứ 5: Chuyến Du hành Hoằng pháp của chư Tôn đức Giáo đoàn III

No PictureSau khi nghỉ đêm tại TX. Ngọc Vạn (Vạn Ninh, Khánh Hòa), sáng sớm chư Tôn đức đảnh lễ Tam bảo và chúc lành đến chư Tăng tịnh xá, tiếp tục cuộc hành trình.Ngày thứ 4: Chuyến Du hành Hoằng pháp của chư Tôn đức Giáo đoàn III

No PictureSáng ngày thứ 4 chuyến hành trình hoằng pháp của chư Tôn đức lãnh đạo GĐ III tại miền Trung (23/5/2017), Tăng đoàn đã khất thực hóa duyên tại Thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và tiếp tục du hành đến Khánh Hòa.Đề án chuyến Du hành Hoằng pháp Giáo đoàn III - HPKS

No PictureNhững vị tham gia trong chuyến hoằng pháp này là chư Tôn đức lãnh đạo Giao đoàn và chư Tăng cao hạ. Cụ thể là một vài vài vị Hòa thượng trong Ban Chứng minh, chư vị Trưởng / Phó ban Trị sự Giáo đoàn, các vị Trưởng/ Phó các Ban cũng nên có mặt đồng hành.Ngày thứ 3: Chuyến Du hành Hoằng pháp của chư Tôn đức Giáo đoàn III

No PictureBắt đầu ngày thứ ba chuyến hoằng pháp, Ni sư Mẫn Liên cùng Ni chúng Tịnh xá Ngọc Thiền (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) đảnh lễ vấn an và thọ nhận sự sách tấn của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn.Ngày thứ 2: Chuyến Du hành Hoằng pháp của chư Tôn đức Giáo đoàn III

No PictureTiếp theo, chư Tôn đức thăm Tăng chúng, Phật tử và cúng ngọ trưa tại Tịnh xá Ngọc Cát (TX. Phan Thiết). Đây là ngôi tịnh xá đầu tiên do Đức Thầy Giác An thành lập trong chuyến hành đạo và hóa độ miền Trung. Đoàn thắp hương tưởng niệm tại bảo tháp và thăm hỏi sức khỏe Phật tử lão thành Ngọc Tín, đệ tử cư sĩ hộ bát cho Đức Thầy thuở xưa.