CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồi dưỡng đạo hạnhKhóa "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 3 của Giáo đoàn III

No PictureKhóa tu học lần này gồm có 102 vị (trong đó có 28 sa-di, 34 tập sự nam, 17 sa-di-ni và 23 tập sự nữ) thuộc 55 đơn vị tịnh xá, tịnh thất của giáo đoàn III. Đa số khóa sinh là những người trẻ tuổi, có tâm ham học, ham tu, nhưng uy nghi chánh hạnh còn cần phải được quan tâm đào dưỡng.Báo cáo khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 2 do Giáo đoàn III tổ chức

No PictureVới tinh thần truyền đăng tục diệm, HT Trưởng GĐ III cùng chư Tôn đức Giáo phẩm trong GĐ đã vạch ra đường hướng đào tạo, bồi dưỡng những mầm non trong giáo pháp để giúp cho hạt mầm này đâm chồi nảy lộc và phát triển vững vàng trong chánh pháp của đức Thế Tôn.Cảm tưởng khóa tu lần thứ nhất dành cho Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự

No PictureVậy là khóa tu bồi dưỡng đầu tiên dành cho hàng Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự của GĐ III được tổ chức tại TX. Ngọc Quang một tuần đã kết thúc. Trong niềm cảm xúc hân hoan, đong đầy hạnh phúc về những bài học, những trải nghiệm quý báu và mới mẻ…Vè khóa tu

No Picture

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè khóa tu

Có bậc chân sư

Đạo cao đức trọng Cảm tưởng khóa tu lần thứ nhất

No PictureHạnh phúc biết bao khi được sống chung với Giáo hội Tăng-già, được cùng đại chúng tu học bên nhau qua sự chỉ dạy của các bậc Tôn đức như HT. Trưởng đoàn, TT. Giác Thuận, TT. Giác Trí, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, NS. Cảnh Liên, NS. Hạnh Liên và nhiều bậc Tôn đức Ni khác.Cảm niệm khóa tu lần thứ nhất dành cho Sa-di, Tập sự

No PictureTừ ngày đầu tiên đến ngôi đạo tràng tịnh xá, sự trang nghiêm thanh tịnh ở đây làm cho tâm con thật sự chấn động. Cơn mệt mỏi do đi đường xa cũng tan biến từ lúc nào không hay. Vào khóa tu, dưới sự chỉ dẫn tận tình của chư Tôn đức đã giúp cho con – một người mới xuất gia tu học – như bước vào một chân trời mới.Cảm tưởng tham dự khóa tu Sa-di, Sa-di-ni, Tập sự do Giáo đoàn III tổ chức lần thứ I

No PictureThật là một phước duyên thù thắng cho hàng Sa-di, Sa-di-ni, tập sự của chúng con, được sự quan tâm và yêu thương của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III, với sự chứng minh của Hòa thượng Trưởng đoàn, các Ngài đã mở khóa tu học và bồi dưỡng cho hàng hậu học chúng con...Cảm tưởng của khóa tu Sa-di, Sa-di-ni Giáo đoàn III lần thứ nhất

No PictureSở dĩ ngày hôm nay có được khóa tu học này là do chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III muốn hàng Sa-di, Sa-di-ni chuẩn bị lên lớp Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Tập sự chuẩn bị lên lớp Sa-di, Sa-di-ni chúng con được bồi dưỡng giới đức và hạnh kiểm…Những dấu chân sen

No PictureThế là 7 ngày tu học dành cho Sa-di, Sa-di-ni & tập sự nam nữ lần I năm 2012 của GĐ III tại TX. Ngọc Quang – TP. Buôn Ma Thuột cũng đã kết thúc. Bảy ngày – một chặng đường tô bồi, nuôi dưỡng oai nghi, tế hạnh cùng hành trình tu tập không dài và không đủ nói lên sự viên mãn cho mỗi hành giả