CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chư Tôn đức NiChư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III viếng tang Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Vào lúc 15g00, ngày 17/11/Canh Tý (30/12/2020), chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III - Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đã quang lâm Giác linh đường tại Tổ đình tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) viếng tang Cố Ni trưởng Tràng Liên tân viên tịch.

 

 Các phái đoàn chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III và các tịnh xá trực thuộc Ni giới Khất sĩ đồng kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Chiều ngày 30/12/2020 (17/11/Canh Tý), nhận được tin Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) viên tịch, phái đoàn chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III do Ni trưởng TN Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung (Gia Lai) làm trưởng đoàn hiệp cùng chư Ni TX. Ngọc Bích, TX. Ngọc Cát trực thuộc Ni giới Khất sĩ đã đến Tịnh xá Ngọc Phương thắp hương tưởng niệm, thành kính đảnh lễ cầu nguyện Giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.Chư Tôn đức Tăng Ni các khoa HVPGVN tại TPHCM viếng tang lễ Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Ngày 30/12/2020 (nhằm ngày 17/11 năm Canh Tý), khi hay tin cố NT. Tràng Liên –  Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân Ban Ni giới Trung ương, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, Tp.HCM) viên tịch, Chư Tôn đức Tăng Ni các khoa thuộc HVPGVN tại TPHCM viếng tang lễ Ni trưởng Tràng Liên  đã đến dâng hương kính viếng tang Ni trưởng. Chư Tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái viếng tang Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Chiều ngày 30-12-2020, nhằm 17-11-Canh Tý, chư Tôn đức Ban Thường trực  Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đã quang lâm Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) viếng tang NT. Tràng Liên tân viên tịch.

 Chư Tôn đức Ni các miền Tịnh xá trực thuộc Ni giới Khất sĩ kính viếng tang Ni trưởng Tràng Liên ngày thứ 3

No Picture

Sáng ngày 30/12/2020 (17/11/Canh Tý), nhiều phái đoàn chư Tôn đức Ni trụ trì các miền tịnh xá đã đến Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (498/1, Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp, TP.HCM) kính viếng, thắp hương và có các thời kinh cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) cao đăng Phật quốc.Học viện PGVN tại TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam viếng tang Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Chiều ngày 30/12/2020 (nhằm 17/11/Canh Tý), chư Tôn đức Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đã quang lâm Tổ đình tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM) thắp hương cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Tràng Liên.

 Chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn VI kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Sáng ngày 30/12/2020 (17/11/Canh Tý), khi hay tin Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) viên tịch, chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn VI do TT. Giác Điệp làm trưởng đoàn đã đến Tịnh xá Ngọc Phương, tại Giác linh đường thắp hương tưởng niệm và chia sẻ sự mất mát đối với Ni giới Hệ phái Khất sĩ cùng môn đồ pháp quyến.Trung ương GHPGVN viếng tang cố Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Chiều nay, ngày 30-12-2020, nhằm ngày 17-11- Canh Tý, chư Tôn đức HĐCM, HĐTS và VP II TƯ Giáo Hội đã quang lâm về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương viếng tang Ni trưởng Tràng Liên tân viên tịch.

 Nhiều phái đoàn kính viếng lễ tang Ni trưởng Tràng Liên ngày thứ 2

No Picture

Ngày 29/12/2020 (16/11/Canh Tý), nhiều phái đoàn đã đến Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (498/1, Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp, TP.HCM) kính viếng, thắp hương tiễn biệt Giác linh Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (81 Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP. HCM) và chia buồn cùng môn đồ pháp quyến Ni giới Khất sĩ Việt Nam.TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN kính viếng tang Ni trưởng Tràng Liên

No Picture

Chiều ngày 29/12/2020 (nhằm ngày 16/11/Canh Tý), khi hay tin Ni trưởng Tràng Liên - Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Nguyên phó Phân ban Ni giới Trung ương, Nguyên Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương thuộc Ban Tăng sự Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì tịnh xá Ngọc Diệp (số 81 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TP.HCM) viên tịch, TT. Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và ĐĐ. Thích Nguyên Chính