CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bồ Tát & Thánh TăngÁnh lửa sen vàng

No Picture

THÀNH ta bà lắm bể dâu

THÀNH đau thương giọt lệ sầu trào dâng

THÀNH Sài Gòn thuở gian truân

THÀNH tâm phụng hiến huyễn thân phong trần.  Mừng lễ tục diệm truyền đăng

No Picture

Mừng ngày Tục Diệm Truyền Đăng

Lễ mừng đèn pháp vĩnh hằng muôn năm

Là ngày Khánh Đản Quán Âm

Nhơn sanh tưởng nhớ đồng tâm nguyện cầu.Hạt ngọc lưu ly

No Picture

Giữa hư không bóng đêm huyền ảo

Mẹ hiện về Hạt ngọc lưu ly

Mẹ hiện về ánh sáng từ bi

Mang tình thương lung linh bàng bạc!Tưởng niệm ngày Khánh đản Quán Âm

No Picture

Đại Bi hạnh nguyện sáng soi đời

Tỏa rạng tâm hồn khắp mọi nơi

Hoa đức tươi nhuần nguồn pháp diệu

Quả duyên đẹp thắm gốc minh ngời.Mừng ngày khánh đản Bồ-tát Quán Thế Âm

No Picture

Hôm nay kỷ niệm thiêng liêng

Đã thành đại lễ lưu truyền ngàn năm

Các hàng Phật tử thành tâm

Mừng ngày Khánh Đản Quán Âm Mẹ hiền.Tán tụng công hạnh Bồ-tát Quán Âm

No Picture

Quán Âm Bồ-tát thần oai,

Nhĩ căn viên chứng sáng soi biển trần.

Nghe tiếng khổ, Mẹ hiện thân,

Chúng sinh gọi Mẹ ban ân diệu kỳ.  

Chuyên mục phụ