CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Dịch phẩmLược sử Phật giáo Nhật Bản - Chương 7

No Picture

Chương 7: THỜI CẬN ĐẠI VÀ HIỆN TẠI - Ngày nay học giả Phật Giáo Nhật-bản có được kinh sách Phật Giáo bằng tiếng Bắc Phạn, Nam Phạn, Tây Tạng, Mông Cổ và Trung Hoa. Họ được tự do xữ dụng những phương pháp hiện đại để thực hiện việc nghiên cứu. Nhưng những gì đang diễn ra chỉ có tính chất sách vở.Lược sử Phật giáo Nhật Bản - chương 6

No Picture

Chương 6: PHẬT GIÁO TRIỀU ĐẠI KAMAKURA - Trong thời đại Kamakura nói chung là có ba dòng Phật giáo chủ lưu. Dòng chủ lưu thứ nhất có cội nguồn là Cõi Tịnh Độ của Đức Phật A-di-đà; dòng chủ lưu thứ hai vận dụng toàn lực nhằm khôi phục lại thời Chánh Pháp, nghiêm trì giới luật và miên mật thiền định; dòng chủ lưu thứ ba chủ trương tìm lại tinh thần chân chánh của kinh Hokekyo để có thể đối ứng với những tình thế cụ thể của Nhật-bản.  Lược sử Phật giáo Nhật Bản - Chương 5

No Picture

Chương 5: Phật Giáo Thời Bình An - Trong thời gian trước và sau khi thiên đô về Kyoto (Đông Đô) Hoàng đế Kammu (Hoàn Vũ) thỉnh thoảng ra các vương lệnh nhằm chỉnh đốn hàng ngũ tăng sư và việc hoạt động của tu viện. Ngài nhấn mạnh rằng tu sĩ cần phải có phẩm hạnh và kiến thức. Trong bối cảnh như thế Phật Giáo thời Heian (Bình An) ra đời với hai tông phái tiêu biểu là Tendai (Thiên Thai) và Shingon (Chơn Ngôn).Lược sử Phật giáo Nhật Bản - Chương 4

No Picture

Chương 4: PHẬT GIÁO THỜI NẠI-LƯƠNG - Trong 70 năm trị quốc của chính phủ Nara (Nại-lương) nhiều ngôi chùa to lớn được xây dựng tại Nara (Nại-lương) hoặc được thiên chuyển về từ thành phố cổ Asuka (Phi Điểu) và chùa nào cũng có đông đảo tu sĩ tu học.Lược sử Phật giáo Nhật Bản - Chương 3

No Picture

Chương 3: CUỘC CẢI CÁCH TAIKA - Trong cuộc cải cách Taika, có nhiều đổi mới trong hệ thống chính quyền. Nhưng niềm tin đối với Phật Giáo vẫn là niềm tin không thay đổi. Từ triều đại của Hoàng Đế Kimmei (Khâm-minh) trở về sau các thiên hoàng và hoàng thân quốc thích càng lúc càng tăng trưởng niềm tin đối với Phật Pháp.Lược sử Phật giáo Nhật Bản - Chương 2

No Picture

Chương 2: HOÀNG TỬ SHOTOKU (Xứng-đức) - Ngay khi lên ngôi nữ thiên hoàng đã phong danh hiệu thánh đức thái tử cho Hoàng Tử Shotoku (Xứng-đức), con trai đầu lòng của Hoàng Đế Yomei (Dụng-minh) rồi trao quyền nhiếp chính cho thánh đức thái tử lúc đó mới 19 tuổi.Lược sử Phật giáo Nhật Bản

No Picture

Chủ đề chính của quyển sách này là nhằm tìm lại những bước đi lịch sử của Phật giáo ở xứ Hoa Đào để thấy tiến trình lịch sử và tiến trình bản địa hóa của Phật giáo ở đây diễn ra như thế nàoÁnh sáng Mật tông

No Picture

Ánh Sáng Mật Tông được biên soạn để giới thiệu một dạng Phật giáo và trình bày phương pháp để quý độc giả có thể vận dụng để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình.Lời Khất Sĩ khuyến tu

No Picture

Nay xuống bút vài hàng ngụ ý

Tả đôi lời hữu chí cánh thành

Sống trong bầu vũ trụ đã đành!

Sao nhắm mắt đưa theo chiều gió?