CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giới đànBáo cáo tóm tắt Đại Giới Đàn Quảng Đức PL. 2057 DL. 2013

No Picture Ngày 13 tháng 9 năm 2013 (nhằm mùng 9 tháng 8 năm Quý Tỵ), ngày bế mạc phân đàn truyền giới cho các giới tử Sa-di và Tỳ-kheo thuộc Hệ phái Khất Sĩ tại Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Thay mặt Ban thư ký, chúng con xin báo cáo tóm tắt quá trình như sau:Chư Tăng Khất Sĩ thọ giới năm 2013

No PictureBTS GHPGVN tại TP. HCM đã long trọng tổ chức Đại giới đàn “Quảng Đức” cho giới tử trong thành phố và cả các giới tử ở các tỉnh thành khác. Đối với chư Tăng Ni Khất Sĩ và Nam tông được thọ giới theo truyền thống biệt truyền của Hệ phái.Chương trình và Ban điều hành Giới đàn Tại giới trường Tịnh xá Ngọc Phương

No PictureChương trình giới đàn PL.2557 - DL.2013 tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương từ ngày 2-9-2013 (27-7-Quý Tỵ) đến ngày hoàn mãn 15-9-2013 (11-8-Quý Tỵ)