CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mẹ tôi (2)

Mẹ già luôn mong đợi

Người con đi chưa về

Từng đêm thâu mẹ thức

Lòng già thêm tái tê.

 

Mẹ ơi! Đời vô thường

Luyến lưu mhiều đau khổ

Mẹ hay mau tinh cần

Để xuất ly sanh tử.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: