CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaThi hóa Chơn Lý "Tánh Thủy"

No Picture

Khổng Phu Tử, đại trượng phu,

Chí người quân tử cửu châu là nhà.

Lập nên nghiệp lớn cao xa,

Như mây như nước hiệp hòa trôi bay.Bổn hoài tu sĩ

No Picture

Tuổi thanh xuân lên đường giải thoát,

Dầu nữ nam cũng phát bổn hoài,

Bổn hoài cao, rộng, vơi vơi,

Bổn hoài mãnh liệt, sục sôi, âm thầm.Cầu nguyện hòa bình

No Picture

Cầu sanh chúng năm châu,

Nơi đang lâm tai họa,

Thân tâm nặng khổ sầu,

Sớm thoát khỏi bệnh não.Sự nghịch lý trong thời đại chúng ta (The Paradox of Our Age)

No Picture

Nhà chúng ta càng rộng,

Gia đình ta càng nhỏ;

Ta càng nhiều tiện nghi,

Thời gian càng ít lại...Kinh hạt muối - Tăng chi 274

No Picture

Siêng tu tập phước lai láng biển

Nếu lỡ lầm chút nghiệp cỏn con

Phước tăng thì nghiệp sẽ mòn

Không làm ảnh hưởng, không còn đời sau