CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thi hóaTrở ngại bản ngã

No Picture

Thân người tập hợp duyên sinh

Từ trong năm uẩn hình thành có ra

Ngộ nhận bản ngã là ta

Nhân sinh có cảnh chánh, tà, khổ, vuiKinh Di Giáo

No Picture

Rừng Sa La Song Thọ,

Phật sắp nhập Niết-bàn.

Đêm thanh vì đệ tử,

Pháp trọng yếu truyền banKinh biết sống trong hiện tại

No Picture

Lúc bấy giờ, Phật ở Xá-vệ,

Tinh xá Cấp Cô Độc, vườn Kỳ-đà,

Trong chúng có một Tỳ-kheo,

Thích sống cô độc chẳng theo mọi người.Kinh Quy luật cái chết

No Picture

Một hôm nọ, vua Ba-tư-nặc,

Đang chú tâm nghe Phật giảng kinh,

Có người đến báo hung tin,

Hoàng hậu Ma-li-ka lâm bịnh mạng chung.Kinh Thế giới Cực lạc

No Picture

Thế giới Cực lạc phương Tây,

Mười vạn ức cõi Phật cách đây rõ rành.

Thế giới ấy hiện nay có Phật,

Đang thuyết pháp, hiệu A-di-đà.Kinh nghiệp báo tái sanh

No Picture

Tôi được nghe lời kể như vầy:

Lúc bấy giờ, Tôn giả Ca-diếp,

Cùng năm trăm mẫn tiệp Tỳ-kheo,

Từ Câu-tát-la đi về,...Kinh ví dụ khúc gỗ - phổ thơ

No Picture

Một hôm đức Phật dạy rằng,

Tỳ-kheo các vị đến gần ngó trông.

Đây này khúc gỗ trôi sông,

Vướng vào tám chỗ nên không xuôi dòng.Con đường tám nạn (Khúc gỗ trôi sông)

No Picture

Khúc gỗ trôi sông Hằng là bài pháp,

Đức Phật Ngài lấy đó dạy Tỳ kheo.

Khúc gỗ kia sẽ về biển một lèo,

Nếu không bị tám điều làm trở ngại.Tám bài kệ chuyển hóa tâm thức

No Picture

Nguyện mang hạnh phúc trọn lành

Đến cho tất cả chúng sanh muôn loài.

Quý hơn ngọc đẹp sáng soi,

Nguyện hằng thương mến mọi loài cộng sinh.Bài ca về cái chết - The death song

No PictureBài thơ ra đời vào triều đại vua Narathienkha, Bagan, Myanmar trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Tác giả là một vị cố vấn tài ba của nhà vua, vì một sự hiểu lầm đáng tiếc mà ông phải bị mang ra pháp trường xử trảm, ngay trong lúc kề cận cái chết ông đã ứng khẩu thành thơ “Bài ca về cái chết”.