CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kệ khuyến tuGiải thoát đạo

No Picture

Đời mạt pháp trên hai ngàn năm rưỡi,

Vắng bóng Tăng, tu tịnh hạnh thanh bần.

Nay bỗng đâu, Chánh giáo hiện trong trần,

Khêu đuốc huệ, tỏ đường đi lối bước.Giác - Đạo Đời

No Picture

Tâm dường ngọn đuốc giữa đêm thâu

Vén bóng sương khuya rọi quả cầu

Ốc cứng vô minh chìm biển rộng

Sen mềm tri thức vượt bùn sâuKhất Sĩ

No Picture

Khất Sĩ hạnh Ta Bà

Tiêu diêu đường tự tại

Không danh lợi, cửa nhà

Không của tiền, con cáiNhớ ơn Phật

No Picture

Đời chen lộn ngàn đường tội lỗi

Ta bước riêng một lối thanh cao

Đạo vàng quý báu biết bao

Vừa mình tu tỉnh, vừa trau sửa ngườiVài bài kệ khuyến tu

No Picture

Giữ chánh niệm luôn luôn chơn chánh

Tránh những điều bất hạnh xảy ra

Đừng theo tà niệm của ma

Giữ tâm chánh niệm lòng tà diệt đi.