CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền quán

Rộn ràng muôn vạn chuyện

Nhọc sức mệt theo duyên

Tâm không, không một vật

Xếp chân ngồi lặng yên

Sự đời muôn việc thấy

Chớ khởi ý tà tây

Chơn tâm liền ẩn khuất

Sinh tử phải đọa đày…!

Muốn dứt đường sinh tử

Hãy buông xả muôn duyên

Quán pháp ngã như huyễn

Sẽ kiến tánh hiện tiền.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan