CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền là gì?

(Trả lời câu hỏi của Thiền sinh khóa 9, Tịnh xá Ngọc Chung)

Thân đâu tâm đấy là thiền

Chánh niệm tỉnh giác theo liền oai nghi.

Nằm, ngồi, co, duỗi, đứng, đi,

Nói năng động tĩnh, luôn khi xem chừng.

Sa-môn khéo bảo trọng mình

Niết-bàn sinh tử, phân minh rõ ràng.

Đường nào dẫn đến thế gian

Đường nào đưa đến Niết-bàn thảnh thơi.

Hiểu rồi xin chớ buông lơi

Lánh xa ngũ dục, vun bồi tâm linh.

Sáu căn phòng hộ nghiêm minh,

“Tam vô lậu học” tận tình dồi trau.

Thân tâm khi đã sạch làu

Ba nghiệp thanh tịnh nhiệm mầu linh thiêng.

Niết-bàn, cực lạc hiện tiền

Đó là kết quả tu thiền, xin ghi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan