CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khất SĩNimitta! Em ở đâu?

No Picture

Nimitta! Em ở đâu?

Ngày đêm mài miệt dốc tâm cầu

Bên dòng Sổ Tức ta ngồi đợi

Ác lặn trăng tà chưa thấy nhau?Chánh Niệm - Sức mạnh của sự tỉnh thức

No PictureKhi được thực tập kiên trì thì sự tỉnh thức hay chánh niệm khiến chúng ta hiện hữu nhiều hơn đối với những gì mà chúng ta tiếp xúc trong từng phút giây của cuộc sống; khiến chúng ta nới lỏng hơn, tự do hơn đối với sợi dây dàm từng lôi kéo tâm thức chúng ta hết nơi này đến nơi khác.Phương pháp tu tập thiền định từ Kinh Thất Xứ - Tạp A Hàm đến Chơn Lý “Ngũ uẩn”

No PictureNhư vậy là từ thân đến tánh, từ địa ngục đến Niết-bàn, là con đường tiến hóa, hay lớp học của chúng sanh cũng kêu là đạo. Từ đầu vô minh đến cuối chót giác ngộ là đắc đạo. Nơi đó chỉ có cái biết. Từ không biết đến biết hoàn toàn. Từ vô động sanh ra động, và đến nghỉ ngơi, còn tồn lại hột giống, hay cái ta chắc thiệt.Rải tâm từ

No PictureTrong thời tu tập cuối của mỗi ngày, hành giả để ra mười lăm phút rải tâm từ – đem công đức tu tập trong ngày của mình để kính dâng lên Thầy Tổ, mẹ cha, để hồi hướng đến chư thiên hộ pháp, tín thí đàn na và tất cả chúng sanh trong bốn loài noãn, thai, thấp, hóa.Phương pháp tu thiền theo kinh Pháp Bảo Đàn & Chơn lý "Nhập Định"

No Picture

Những lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang trong Chơn Lý “Nhập Định” sở dĩ Tổ phải giải thích nhiều là nhằm khai thị, vạch lối chỉ đường một cách cặn kẽ, giúp cho chúng ta làm thế nào cạo bỏ, rũ sạch những bụi bặm nhiều đời nhiều kiếp che mờ tâm trí, che mờ cái thấy, cái biết của mình,...Quán chiếu Khổ Đế - Những cảm thọ và thân chứng - Phần 2

No PictureHành giả tu tập thiền định luôn kiên định, mài miệt trong sự hành trì. Không bỏ phí thời gian, không xa rời mục đích. Phương pháp tu tập mà nhận thức chính là định vị lộ trình. Những hành giả tu tập, luôn kiên nhẫn theo định hướng, nhất định một ngày sẽ đạt đến mục tiêu.Chánh Niệm

No Picture

Từng bước đi thiền hành

Tâm niệm thật tịnh thanh

Quán niệm thân vô ngã

Từ đất nước duyên sanh.Quán chiếu Khổ Đế - Những cảm thọ và thân chứng - phần 1

No PictureTrên đường tu tập, từ phàm phu đến hiền thánh nếu không có nhận thức căn bản và phương pháp tu tập, nhất định không thể nào chúng ta đi đến đích, lịch sử đã chứng minh điều đó. Xưa nay, người tu thì rất nhiều, nhưng người đến đích thì rất ít.Tư tưởng thiền học qua chí nguyện lập đạo và hoằng hóa của Tổ sư Minh Đăng Quang

No Picture

Đặc điểm nổi bật là Tổ sư chúng ta đã tạo nên một nét riêng và nhấn mạnh truyền thống này bằng một ý pháp mới mà lại rất nề nếp “Nên tập sống chung tu học” và lập trường rất quen nầy được hướng dẫn cụ thể qua ba bước thực hành.Bạn và Thiền

No PictureChỉ có hạnh phúc và sự hoan hỷ khi hành thiền sẽ giúp bạn có nhiều động lực, vượt qua những cơn đau của thân, những bướng bỉnh của tâm. Hành thiền là nhìn sâu vào tâm, phải biết ta cần gì và muốn gì?