CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ứng dụngVấn đề sám hối

No PictureMuốn khước từ tội lỗi cho tâm hồn được nhẹ nhàng thoải mái, tất nhiên phải hối lỗi ăn năn để tìm cầu phương pháp giải trừ sự xấu xa tội lỗi đó mới được. Phương pháp hoán cải lỗi lầm nơi thân, khẩu, ý lại là phương pháp sám hối của đạo Phật.Nhẫn

No PictureNhẫn là chiến đấu với chính mình, đấu tranh với những thói hư tật xấu của mình, là cuộc chiến đấu liên tục và thầm lặng. Vì những kẻ thù ở trong ta vô ảnh vô hình, nó thường lẩn tránh một cách tinh ma, nó được ông thần Tự Ái trong ta che chở giúp đỡ.Sáng suốt để có hạnh phúc

No PictureTrước khi chúng ta tìm hiểu quan điểm của Phật giáo đối với vấn đề đạo đức trong tình yêu, chúng ta cần tìm hiểu một số nguyên lý cốt lõi của tư tưởng nhà Phật.Đạo Phật - nguồn hạnh phúc

No PictureGiáo pháp Phật luôn là món lương y để giúp ta sống được với vị Phật của chính mình. Ngài chỉ rõ cho ta thấy tất cả cảnh thế gian này đều là tạm bợ, có gì quý báu và tồn tại mà phải tranh đua.Giúp nhau phát triển

No PictureThay vì tạo ra một mối quan hệ dựa trên nhục dục hay vật chất thì vợ chồng có thể tạo ra một mối quan hệ lâu bền và chín chắn hơn. Ðó là mối quan hệ bạn bè cật ruột, tin tưởng, khích lệ và kiên nhẫn đối với nhau.Đồng nghiệp và khách hàng – Phần 2

No PictureChừng nào chúng ta còn sống trong đời thì chúng ta còn những vấn đề cần đối mặt và còn những bất đồng thậm chí những xung đột với người khác cần phải giải tỏa. Những chuyện đó thách thức năng lực sáng tạo của chúng ta trong việc trao đổi các ý tưởng khác nhau để có thể giải quyết chúng.Đồng nghiệp và khách hàng – Phần 1

No PictureGiúp đỡ đồng nghiệp và đánh giá tốt những công việc mà họ đã làm được tức là làm cho đồng nghiệp có hạnh phúc và xây dựng được một tinh thần đồng cam cộng khổ.Tự tại giữa khen chê

No PictureCó được tán dương hay chỉ trích đi chăng nữa cũng chẳng cần quan tâm. Điều quan trọng nhất là chúng ta có một hành động phát xuất từ tâm trong sáng, thuần thiện và để cho luật nhân quả làm chứng nhân.Tình bạn – Phần 2

No PictureBiết được giá trị của việc kết giao bằng hữu tốt, chúng ta sẽ chọn lựa những người bạn có ảnh hưởng tốt đối với chúng ta. Hơn nữa, chúng ta cũng phải cố gắng làm giảm tối đa những điều sai quấy của chúng ta và rèn luyện để thăng tiến những phẩm chất tốt đẹp....Tình bạn – Phần 1

No PictureBạn bè của chúng ta ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Vì vậy việc chọn bạn để kết giao sẽ quyết định đến sự tiến bộ của chúng ta.