CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Nghiên cứu Tam tạngTriết lý Hoa Sen và ý nghĩa Tam thừa trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

No PictureHoa sen là biểu tượng triết lý, tượng trưng cho sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên trong Phật giáo. Phật giáo Đại thừa sử dụng Liên hoa diệu pháp hay Diệu pháp liên hoa là hình ảnh liên hệ mật thiết đến Niêm hoa vi tiếu và là biểu ngữ ẩn dụ của Tam thừa.Quả vị Phật

No PictureÝ nghĩa của quả vị Phật luôn luôn được bàn luận song song với những vấn đề liên quan đến bản chất của thực tại và cách phân tích thực tại. Những người theo Phật giáo trong thời kỳ đầu tin rằng đức Phật là vị nhận ra và trình bày tiến trình nhân quả (giáo lý duyên khởi). Đó là một tiến trình phủ trùm thế giới này.Dị Bộ Tông Luân Luận - Một luận thư không thể thiếu trong nghiên cứu Phật học

No PictureDị Bộ Tông Luân Luận (異 部 宗 輪 論) là một trong những luận thư trong Hán tạng liệt kê đầy đủ nhất các quan điểm của 20 bộ phái Phật giáo xuất hiện khoảng sau hơn 100 đến 300 năm sau Phật Niết-bàn.