CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lời tổ DạyKhất sĩ

No Picture

Khất sĩ là học trò nghèo

Xin ăn tu học để gieo giống lành.

Phát triển cái biết chưa sanh,

Nuôi dưỡng cái biết đã sanh lớn dần.Võ trụ quan

No Picture

Võ trụ thể bao la

Dung chứa bao tinh hà

Được ví như trái lựu

Chứa hạt lựu hà sa.

Muôn loài trong thể ấy

Làm sao biết tận cùng

Hình dáng và dung lượng

Của võ trụ mênh mông.