CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Lời vàng 10

Ðêm dài cho kẻ thức,
 Ðường dài cho kẻ mệt,
 Luân hồi dài, kẻ ngu,
 Không biết chơn diệu pháp.

 (Kinh Pháp Cú, 60)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan