CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật họcBa câu hỏi liên quan đến bùa chú Lỗ Ban và Năm Ông

No PictureDo đó, một Phật tử chân chánh cần phải hiểu rõ giáo lý của đạo Phật để tu học, không bị lạc dẫn trước những tà thuyết lạ mắt,...Các thuật ngữ trong bài kệ Quán Tưởng Đức Phật

No PictureĐạo tràng của chúng ta như lưới Châu của cung trời Đế-thích, mười phương chư Phật đều ảnh hiện trong đó, thân của người hành lễ cũng đang ảnh hiện trong đó, đầu mặt của người hành lễ cúi xuống với tất cả tâm thành xin đảnh lễ chư Phật.Như giọt nước lá sen

No PictureNhư giọt nước lá sen, chỉ cần nhân duyên của cơn gió nhẹ cũng đủ làm cho giọt nước phiền não rơi xuống hồ, trả lại sự trong sạch nguyên vẹn cho lá. Sự diệu dụng của Phật Pháp, đem lợi lạc cho con người ở mọi thành phần giai cấp xã hội. Làm các hạnh lành, tâm nguyện có được viên mãn không?

No PictureVì những thành tựu trong hiện tại hoặc tương lai tùy thuộc rất nhiều vào các duyên trong hiện tại và quá khứ. Có những ước nguyện được thành tựu viên mãn hơn những gì mình mong đợi, cũng có những tâm nguyện kiếp này chúng ta không bao giờ có thể thực hiện được,....Nhân minh

No PictureĐến thế kỷ 5-6, nhà duy thức học nổi tiếng Bồ tát Trần Na, thông qua nghiên cứu Cổ Nhân Minh, trên cơ bản trước kia đối với việc cấu thành Nhân minh và hình thức suy lý đã tiến hành sự cải cách rất quan trọng.Vài câu hỏi Phật học

No Picture

Thật ra kết quả tu tập thiền định tùy theo sự gia công nỗ lực tu tập của mỗi vị mà đạt được kết quả khác nhau, nên khó có thể nói tu tập thiền định là đạt an lạc như thế này hay thế khác cho mọi trường hợp.Hài hòa giữa những truyền thống khác nhau trong Phật giáo

No Picture Giáo pháp của Ðức Phật thật là mênh mông và sâu thẳm, chúng ta phải tu học từ từ. Chúng ta nên tu tập những giáo pháp nào phù hợp với căn tánh của chúng ta và những lời dạy nào mà chúng ta cảm thấy mình hạp duyên và có thể tu ngay bây giờ.Ða dạng là lợi lạc

No PictureNgày nay con người thường xuyên bị phân chia thành nhóm này khối kia chỉ vì những danh hiệu và những tên gọi. Thay vì chúng ta nên tìm hiểu ý nghĩa và nội dung đích thực thì chúng ta lại nắm giữ và chấp mắc vào danh hiệu và tên gọi. Con rùa mù

No PictureĐược sinh ra thân người là khó và quý biết bao, ngay kiếp này chúng ta phải cố gắng tu học tinh tấn ngày một cao hơn, đem hết nghị lực và tâm trí mà vượt qua bờ sinh tử....Một khi đã giác ngộ, giải thoát rồi, có còn bị nhiễm ô nữa hay không?

No PictureChúng ta cũng nên lưu ý, quả vị giác ngộ, giải thoát có nhiều bậc. Hàng phàm phu đang tu tập có những điều an lạc, giải thoát tương đối thì có rất nhiều bậc. Còn hàng Thánh trở lên thì có bốn quả vị: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán.

Chuyên mục phụ