CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng niệm ân người

(Tưởng nhớ Cố Đại lão Hòa thượng Minh Châu)

Người về đây từ thượng giới xa xăm

Lạc cánh du trần mấy mươi năm

Hỏi sóng triều dâng trùng điệp điệp

Kết hạt Minh Châu tựa trăng rằm.

 

Quê hương tôi ngàn năm,

Đón người tao nhân hội ngộ

Lập chí vững bền, kiên cố

Tỏa ngát hương sen nguyện độ khắp Ta-bà

 

Chuông vọng hồn xưa buông xa xa

Muôn vạn tình quê dọi sơn hà

Cội nguồn vạch bóng tìm chân lý

Sống dậy lời vàng Đức Thích Ca

 

Nghe như văng vẳng khắp quê nhà

Phủ phục trước Người in dấu hoa

Cỏ cây trầm lặng khô dòng lệ

Tiễn bước Người đi, khói nhạt nhòa…

 

Việt Nam quê hương tôi

Ướt đẫm tình pháp lữ

Lớp lớp học trò: Tăng, Ni, Phật tử

Kính nguyện Người về lại chốn huyễn hư

Cho chúng con thấm đượm suối pháp từ

Cho mạng mạch vận hành khắp khắp

Cho mảnh đất ngàn năm dựng lập

Một vầng trăng chiếu diệu nẻo phù trầm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan