CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tưởng nhớ thâm ân cố Hòa Thượng thượng Minh hạ Châu

  1. Hào khí tô bồi tỉnh Quảng Nam

Hương thiêng nở rộ đóa Ưu Đàm

Kinh luân triệt thấu tài siêu việt

Ngoại ngữ tường minh trí bất phàm

Dịch thuật Tàng Kinh vùng nước Ấn

Ban hành giáo điển đất phương Nam

Trần gian nhuận thấm mưa cam lộ

Sánh với Ngài Huyền[1] chí nhẫn kham.

 

2. Nhẫn kham huệ lực bủa giăng trời

Lý tưởng kiên cường quá biển khơi

Kiến giải uyên thâm lừng vạn kiếp

Khả năng xuất sắc để muôn đời

Tu gương hỷ xả hoài không cạn

Luyện hạnh bi từ mãi chẳng vơi

Tổ chức khoa thi nền Đại Học

Hưng long Pháp Bảo ánh tươi ngời.

 

3. Tươi ngời cứu cánh vĩnh trường niên

Phát thệ thâm sâu trải mọi miền

Đò tuệ cầm chèo qua biển khổ

Lửa minh thắp đuốc rọi sông phiền

Cuộc đời nguyện hiến nền văn phạm

Sự nghiệp mong dâng gốc Thánh Hiền

Khắp cả Đông Tây đều ngưỡng mộ

Bậc Thầy xuất chúng tạo cơ duyên.

 

4. Cơ duyên quảng bá phước liên thành

Bát Chánh phương trình tải đạo nhanh

Giới – Định tu trì hoa báu nở

Vọng hư tận diệt gốc minh thành.

Mở kho Đại Tạng màu chân mỹ

Khai nẻo Già lam nét thiện lành

Đào tạo truyền nhân cùng khắp chốn

Tên trường Vạn Hạnh nổi uy danh.

 

5. Uy danh vạn thuở vẫn chưa mờ

Thập Địa xây cầu thỏa ước mơ

Ý sáng lòng thanh người kính ngưỡng

Công cao đức trọng chúng tôn thờ

Ân tình chất nặng tô vầng nguyệt

Đạo nghĩa vun đầy lộng áng thơ

Ban phát niềm tin và sức mạnh

Là nơi dân tộc thảy trông chờ.

 

6. Trông chờ Hòa thượng rải thâm ân

Đệ tử con nay được phúc phần

Hưởng nếm cơm ngon mùi thánh lạc

Được dùng sữa qúy vị tinh trân 

Trừ sâu bất giác lìa tâm mạn

Phá cội vô minh hiển sức thần

Nối nghiệp Như Lai truyền giáo lý

Pháp mầu mở khóa tỏ nguồn chân.

 

7. Nguồn chân giác ngộ vững trường niên

Diệu Hữu Không Không tự tánh thiền

Dương thế yêu kiều hoa Bát Nhã

Ta-bà diễm lệ cội Uyên Nguyên

Ươm vườn giác ngộ xinh thuần khiết

Dựng cổng Vô Vi sáng diệu huyền

Tư hoặc mê lầm đà đoạn hết

Nhất Thừa rạng rỡ vẻ khôi nguyên.

 

8. Khôi nguyên nhập thế quyết không sờn

Bồ-tát đâu màng thiệt với hơn

Thuyết giảng kiên cường tôn gốc thiện

Hoằng truyền dũng cảm hiển đường chơn

Chín lăm xuân lẻ duyên vừa hết

Bảy chục hạ đầy nghĩa đã hơn

Vô số Tăng - Ni bằng Phật học

Trong ngoài Phật tử kính hàm ơn.

 

9. Hàm ơn Hòa Thượng khảm trang đời

Phật sự chu toàn nhẹ thảnh thơi

Nghĩa cử vị tha dư chẳng khuyết

Tinh thần bình đẳng đủ nào vơi

Ra đi tĩnh lặng dường yên nghĩ

Cất bước thư nhàn tựa dạo chơi

Ở cõi Diêm Phù xong bổn phận

Nhẹ nhàng chắp cánh vượt trùng khơi.

 

10. Trùng khơi bóng nhạn lướt cung mây

Giới – Định song tu đã trọn đầy

Quả mãn phiêu diêu rời cảnh tục

Đạo thành bình thản đến trời Tây

Niết Bàn tự tại an chân thức

Cực Lạc thong dong ngự bảo đài

Phạm hạnh viên tròn vui giải thoát

Bồ Đề bất diệt mướt xanh cây.

11-9-2012


[1] Hòa Thượng Thích Minh Châu được tôn như là Ngài Huyền Trang của Trung Quốc về công dịch thuật.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan