CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sự kiệnLễ hội Phật giáo Tây Tạng tại Gansu

No Picture Hàng năm, nhiều lễ hội Phật giáo quan trọng được tổ chức ở những tu viện này, trong đó Lễ Hội Cầu Nguyện Năm Mới là lớn nhất. Trước Lễ hai tuần, có nhiều buổi lễ nhỏ và nhiều hoạt động được tổ chức như tụng kinh, hoạ tranh Phật, triển lãm đèn bơ sáp và các buổi trình diễn nhạc kịch cổ truyền.