CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Triết họcBản thể luận của Học thuyết Chủ nghĩa xã hội Phật giáo

No PictureBản thể luận của Học thuyết CNXH Phật giáo lý giải Không tính là nhằm nói về thể tính của con người và lúc này được sử dụng như một tính từ (śūnya); Khi sử dụng Không tính như một danh từ (śūnyatā), xem Không là vạn sự, vạn sự là Không,...Phương thức nhận thức trong Nhận Thức Luận Phật giáo

No PictureNếu như nghiên cứu toàn hệ thống Phật học, phải cần lý giải sáng tỏ đối với lý luận nhận thức Phật học, tức là đối với những vấn đề về vũ trụ, nhân sinh, bản thể của Phật học theo đó cũng được nhận thức rõ.Cái phủ định trong triết học Phật giáo

No PictureTìm hiểu bản thân của thực tại, thể nhập thực tại, giác ngộ cái thể tính sáng suốt vĩnh hằng, nhận ra cái Phật tính... một cách trực tiếp ngang qua thiền chỉ và các pháp môn thiền quán trở thành mối quan tâm chính thức, mối quan tâm hàng đầu...