CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đạo đức họcChánh kiến - nền tảng đạo đức học Phật giáo

No PictureChánh kiến là yếu tố rất cơ bản, hay đúng hơn là một yếu tố không thể thiếu trong đời sống đối với những ai biết hướng tâm về con đường đạo đức. Chính vì vậy, Chánh kiến sẽ giúp cho con người chuyển hóa tâm bất thiện...Sự cần thiết của đạo đức trong đời sống

No Picture

Đọc các thông tin trên báo chí, đặc biệt là các trang tin điện tử hàng ngày, có thể thấy đầy dẫy những chuyện không tốt đẹp trong đời sống xã hội được phản ánh.Góc nhìn đạo đức học Phật giáo qua câu chuyện "Những con chim ẩn mình chờ chết"

No PictureChiến thắng tham ái bằng tham vọng là sự chiến thắng của thất bại này trên thất bại kia của người tu sĩ mà thôi. Điều quan trọng là cần có một lý tưởng chân chính hướng thượng, vượt lên trên tham muốn tầm thường của nhân thế, đó mới là sự chiến thắng thật sự nơi người tu.Đạo đức của người làm báo Phật giáo

No PictureLịch sử báo chí Phật giáo Việt Nam thời kỳ 1923-1951 cho thấy các vị lãnh đạo phong trào chấn hưng Phật giáo ở nước ta có viễn kiến, đã cổ vũ được nhiệt tâm của những bậc thức giả khắp nước.