CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm niệm giới tử thọ Đại Giới Đàn "Quảng Đức" PL. 2557 - DL. 2013

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Ngưỡng bái bạch Đức Hòa thượng đàn đầu chứng minh.

Ngưỡng bái bạch Chư Tôn HT, TT, ĐĐ Tăng trong hàng giáo phẩm Hệ phái, Thập sư, Ban quản giới tử, Ban dẫn thỉnh chứng minh.

Giới đàn Quảng Đức mở bày

Giới tử Khất Sĩ sum vầy thọ ân

Cùng chung chí nguyện tinh cần

Huân tu giáo pháp, đặc ân biệt truyền.

Kính bạch Quý Ngài,

Đây là lần đầu tiên Hệ phái Khất Sĩ được Giáo hội công nhận tổ chức phân đàn truyền giới riêng tại giới trường Tăng - Tịnh xá Trung Tâm (Q. Bình Thạnh). Chúng con được diễm phúc được tham dự thọ giới trong Đại giới này. Đối trước chư Tôn đức, chúng con hàng giới tử được thọ giới kính dâng lên lời cảm niệm.

Kính bạch chư Tôn đức,

Con nhớ lại cảm xúc ngày nào khi từ biệt cha mẹ, người thân để lên đường xuất gia tu học, rồi được thầy Bổn sư thế phát xuất gia để trở thành người con trong giáo pháp Khất Sĩ, sống trong tình yêu thương dạy bảo của thầy, làm người con trò trong lòng giáo hội Tăng già. Từ đó, chúng con trở thành những mầm non trong vườn hoa đạo pháp, để mai này tiếp nối hạnh nguyện của ba đời chư Phật, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang làm người con Khất Sĩ.

Ngày ngày, chúng con được trưởng thành trong nhà đạo, được sự bảo hộ của Tăng già. Quyết tâm cần mẫn tu học, làm người con trò Tập sự thờ thầy, với niềm mong ước lớn lao khi được đắp trên mình tấm Y Vàng Khất Sĩ, mang trên vai bình bát đất, nó như một hoài bão to lớn, một ước mơ cao đẹp để chúng con vượt qua mọi khó khăn, chướng duyên nỗ lực thúc liễm thân tâm trau giồi giới hạnh trong các tiểu oai nghi để chờ đến ngày nhân duyên hội đủ được thọ giới, làm người con trò Sa Di trong giáo pháp.

Do đó, trong thời gian qua, chúng con đã lễ kính hầu thầy, trong 3 năm giữ gìn đạo hạnh, nghiêm trì giới luật, nỗ lực tiến tu tham gia các khóa tu bồi dưỡng đạo hạnh cho Sa Di, Tập sự, An cư Kiết hạ 3 tháng, phục vụ việc công của Giáo hội. Để khi thời duyên hội đủ chúng con lại được Quý Ngài đăng đàn truyền giới cụ giới 250 giới trở thành Vị Tỳ Kheo Khất Sĩ, mang trên mình một sứ mạng cao cả, xứng đáng là một người con trong Giáo hội Tăng già “Tác Như Lai sứ, hành Như Lai sự”, tiếp nối hạnh nguyện của Đức Tổ sư, Chư Vị Đức Thầy đã dày công tô đắp, mà chúng con phải có trách nhiệm thừa kế và hoằng truyền. Và đối với các huynh đệ đàn em chúng con lại được duyên thọ nhận 10 giới căn bản để trở thành một vị Sa-di, bước đầu thực hành giới pháp.

Kính bạch Chư Tôn đức!

Chúng con kính nghe lời Phật dạy: "Ở trong lục đạo chúng sinh thì chỉ có thân người, làm người mới được xuất gia, mới được thọ giới làm Tăng hay Ni". Giờ đây giới tử chúng con được làm thân người và cũng có duyên lành được thọ giới mà được đắc giới, được thọ giới, gieo nhân thành tựu chánh quả, đó là do vì ở nhiều đời trước trồng thiện căn sâu dày, cho nên ngày hôm nay chúng con mới được thọ hưởng ân đức này. Như Tổ sư Minh Đăng Quang đã dạy: “Chính giới luật của Giáo hội Tăng-già là xứ Tây phương tịnh độ, Cực Lạc an dưỡng của chúng sanh, là thế giới tinh thần hay viên ngọc quý trong giữa cõi trần, cũng là trường học Ta-bà của vũ trụ.".

Và Đức Tổ đã khuyên nhắc: “Chắc ai cũng chưa thành Phật thì đừng khinh giới luật. Vì giới là Phật thân, hay là chân gốc của chúng sanh, không có nó muôn loài khó sống.”

Giới được ví như hình trái đất,

Định như cây nương đất tươi xanh,

Huệ như trái tốt quả lành,

Đủ giới định huệ viên thành đạo chơn.

Giới ví thể cội nguồn đạo Phật,

Giới luật còn mạng mạch lưu thông,

Giới mất đạo Phật diệt vong,

Như nguồn khô cạn, lạch sông chẳng còn.

Vâng theo lời dạy đó, mà chúng con hôm nay luôn trân trọng, gìn giữ giới pháp cũng như gìn giữ thân mạng mình, không dám dể duôi phá giới để khỏi phải phụ ân chư Phật, Tổ sư và Quý ngài đã ban truyền. Chúng con xin nguyện tinh tấn nỗ lực gìn giữ, phát huy nội lực, tu tập và hành trì đúng giới pháp đã thọ.

Kính bạch Chư Tôn Đức.

Từ đây, những ước nguyện, hoài bão của chúng con đã phần nào trở thành hiện thực trước sự chứng minh, truyền thọ giáo pháp của Quý Ngài để chúng con trở thành những vị Sa Di, Tỳ Kheo Khất Sĩ. Còn niềm hạnh phúc nào hơn sanh ra giữa kiếp người là khó, được gặp Phật pháp là khó, nay được trở thành những người con Sa Di, Tỳ Kheo Khất Sĩ là việc càng khó hơn.

Nhờ đó, chúng con luôn tự hào khi mình là người con trò Khất Sĩ, đi theo con đường Trung đạo mà Chư Phật, Tổ sư, Chư Vị Đức Thầy và Quý Ngài đã ban truyền cho chúng con. Chúng con như những chú chim có thêm đôi cánh để có thể bay đi khắp mọi phương trời, mang sứ mạng thiêng liêng để hoằng truyền giáo pháp.

Cuối lời, một lần nữa con xin thay mặt các giới tử đê đầu đảnh lễ tri ân quý Ngài, đã vì thương tưởng cho hàng hậu học chúng con mà truyền thọ giáo pháp.

Chúng con xin kính chúc quý Ngài pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, để mãi là người thuyền trưởng tài ba lèo lái con thuyền của Giáo hội Tăng già trên nhân thế.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan